Illustrasjonsfoto av oppdrettsørret. Foto: Pål Mugaas Jensen.
Illustrasjonsfoto av oppdrettsørret. Foto: Pål Mugaas Jensen.

- Økt satsing på ørret

Ferske tall viser at det blir solgt betydelig større volum av ørretfôr. Sjømatanalytiker forventer nå en vekst i produksjonen.

Publisert

Ifølge Akvafakta har det for perioden uke 39 til 42 vært en markant økning i salg av ørretfôr, opp hele 44 %.

For oktober (uke 36-39) ble det solgt 30 % mer ørretfôr, og ifølge Norges Sjømatråd sin statistikk var det for oktober en volumøkning på 24% for ørreteksport sammenliknet med oktober i fjor.

Forventer vekst i år og for 2019

Dette kan tyde på at næringen har valgt å satse mer på oppdrett av ørret. Sjømatanalytiker Paul Aandahl sier til Kyst.no at Norges Sjømatråd forventer vekst.

- Vi hører om økt satsing på ørret, men vi har ikke antall. Vi forventer ca 10 % vekst i produksjonen i år og omtrent det samme til neste år, sier han.

Under Svanøy konferansen tidligere i høst ble næringen oppfordret til å satse mer på ørret, og statssekretær Roy Angelvik fra Nærings- og fiskeridepartementet påpekte at det var synd ørretproduksjon kun utgjør 5 % av dagens totale produksjon. Han mente at det er opp til næringen selv å gripe muligheten og benytte seg av det potensialet ørretmarkedet har.

Høyest fôrforbruk på vestlandet

Ifølge statistikk presentert av Fiskeridirektoratet er fôrforbruket så langt i år høyest i produksjonsområde 4, nordhordaland til stadt, med 40 504 tonn. Deretter følger produksjonsområdene 3 og 5 med henholdsvis 12 313 tonn og 11 786 tonn fôr.

Norges Sjømatråd sin statistikk viser at Norge eksporterte 4700 tonn ørret for 293 millioner kroner i oktober. Det er en volumøkning på 24 % og en verdiøkning på 21 % eller 50 millioner fra oktober i fjor.

Norge har så langt i år eksportert 36 000 tonn ørret for 2,4 milliarder kroner, en volumøkning på 22 % sammenliknet med samme periode i fjor, ifølge statistikk gjort av Norges Sjømatråd.