Syv selskaper har vært med å stifte den nye taredyrker foreningen, derav seks tareselskap som har konsesjon til å dyrke tare. Foto: Marit Gjerstad i Norges Vel.
Syv selskaper har vært med å stifte den nye taredyrker foreningen, derav seks tareselskap som har konsesjon til å dyrke tare. Foto: Marit Gjerstad i Norges Vel.

Ny forening for tareoppdrettere

Norsk Taredyrkerforening ble nylig stiftet i Bergen. Nå skal erfaringsutveksling og samarbeid legge til rette for en lønnsom tarenæring.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Norsk Taredyrkerforening ble offisielt stiftet mandag denne uke, men prosessen for etablering startet for rundt ett års tid siden. Denne uken har den nye foreningen sine første møter.

Lill-Ann Gundersen, seniorrådgiver i Norges Vel. Foto: Algenytt.
Lill-Ann Gundersen, seniorrådgiver i Norges Vel. Foto: Algenytt.

Lill-Ann Gundersen, seniorrådgiver- konsept og produktutvikling i Norges Vel sier til kyst.no at formålet med foreningen er at taredyrkerne skal ha en arena der de kan komme sammen og dele erfaringer, samt fremme forretningsideen om at tare skal brukes til mat.

- Det er syv selskaper som har vært med å stifte selskapet, derav seks tareselskap som har konsesjon til å dyrke tare. Styreleder er Audun Oddekalv fra Seaweed AS, opplyser hun.

Bransjestyrt forening

Norges Vel har vært med fra starten som pådriver og vil nå tre inn i en videre rolle som sekretariat. For å bli medlem må du ha en konsesjon for å dyrke tare, disse seks medlemsselskapene sitter også i styret.

- Dette er en bransjestyrt forening, og Norges Vel har vært med fra begynnelsen for å få til denne stiftelsen oppe å gå, og det har vi nå klar, sier Gundersen.

Fremtidens råstoff. Illustrasjonsfoto: Seaweed Energy Solutions.
Fremtidens råstoff. Illustrasjonsfoto: Seaweed Energy Solutions. 

Den som oppfordret Norges Vel til å ta initiativ til å stifte foreningen, var Seaweed AS fra Bulandet/Værlandet.

- Formålet er å legge til rette for blant annet samarbeid og salg. Foreningen skal også legge til rette for nye partnerskap og jobbe med FoU, med mål om økt verdisatsing. Foreningen skal være en pådriver til å utvikle regelverk og rammebetingelser for næringen. Noe av dette var tema under samlingen som startet i Bergen, der politikere var med i samtalene, forteller hun.  

Det er blitt besluttet at styret skal møtes i slutten av september, der de skal jobbe videre med prioriterte aktiviteter, opptak av nye medlemmer.

Ny bransjestandard

Gundersen sier til kyst.no at de har jobbet med å få på plass en ny bransjestandard, som omfatter dyrking, høsting og håndtering av sukker- og butare som bruk til næringsmiddel.

- Dette arbeidet er veldig viktig og vi har gjennomgått den tre ganger, før den nå er til vurdering hos Mattilsynet. Vi ser jo at Norge setter standarden og flere land ser til Norge når det gjelder produksjon av tare, poengterer hun.

Lill-Ann Gundersen har jobbet med matbransjen i over 30 år og har vært med å ledet prosessen til nå, men fremover vil Marit Gjerstad i Norges Vel følge dette prosjektet videre.

- Jeg vil nok være litt med i kulissene fremover også, sier hun avslutningsvis.

Om Norges Vel: 

  • Det Kongelige Selskap for Norges Vel er en uavhengig medlemsorganisasjon. Deres ideelle formål er å skape bærekraftig næringsutvikling for livskraftige lokalsamfunn.
  • Dette gjør de gjennom å iverksette, utvikle og gjennomføre prosjekter i samarbeid med oppdragsgivere og samarbeidspartnere. Overskuddet fra deres virksomhet går til utvikling av flere og nye prosjekter for livskraftige lokalsamfunn.