Erik Sterud, fagsjef i Norske Lakseelver. Foto: Øyvind Røen.

– Uakseptabel oppdrettsvekst

Trafikklysene for oppdrettsindustrien ble slått på i går. Fiskeriminister Sandberg har imidlertid droppet å ta ned produksjonen i røde områder og i tillegg gitt vekst i et område han fikk råd om å sette i gult. Dette er stikk i strid med hva Stortinget vedtok. Uakseptabelt sier organisasjonene i Villaksalliansen.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Fiskeriminister Per Sandberg åpnet i går kveld for økt produksjon av oppdrettslaks langs store deler av kysten. Med tenning av det såkalte trafikklyset, tillates det nå at lakselus fra alle oppdrettsmerdene langs kysten tar livet av inntil 30 % av alle ville lakseunger når de svømmer fra ferskvann til saltvann på forsommeren, uten at det får konsekvenser for oppdrettsindustrien.

­– Ville vi tillatt at oljeutslipp kunne ta livet av 30 % av sjøfuglene hvert år uten at det skulle få konsekvenser for oljeindustrien? sier biolog og fagsjef i Norske Lakseelver, Erik Sterud i en pressemelding fra Villaksalliansen.

Trosser faglige råd

Grenseverdiene for hva som aksepteres av villaksdød som følge av lakselus er i seg selv skremmende, mener organisasjonene.

Sandberg har i tillegg bestemt at to av 13 områder langs kysten som får rødt lys - og egentlig skulle bli pålagt produksjonsnedtak - likevel får opprettholde produksjonen.

– I produksjonsområde Nord-Trøndelag har han også trosset faglige råd, og tillater produksjonsvekst selv om han ble rådet til å fryse produksjonen.  Det er også svært uheldig at det er innført en unntaksregel som gjør at  enkeltoppdrettere også i gule og røde områder vil bli tilbudt vekst, understreker Erik Sterud.

Ingen bærekraft

Organisasjonene mener dette ikke er bærekraftig forvaltning av verken oppdrettsindustri eller villaksressursene, slik Stortinget forutsatte da de stilte seg bak innføring av trafikklyssystemet for oppdrettsindustrien.

– Da ble det spesifisert at sykdommer og parasitter fra oppdrettsindustrien ikke skulle ha bestandsregulerende effekt på vill laksefisk. Det ble også sagt at Kvalitetsnormen for villaks skulle legges til grunn før en tillater oppdrettsvekst. Normen åpner ikke for den type populasjonsreduksjon man nå tillater, poengterer generalsekretær Espen Søilen i Norges Jeger og Fiskerforbund.

Miljøevalueringen og veksten som nå følger av den tar heller ikke hensyn til effekt av lakselus på sjøørret og sjørøye, slik forskriften pålegger. For sjøørreten er lusesituasjonen langt mer alvorlig enn for laksen.

Har ikke løst problemet

Av hensyn til miljøet har ikke ordinær oppdrettsvekst blitt utlyst i Norge siden 2009. Sandberg er fiskeriminister nummer tre i rekken siden den gang som har sagt at oppdrettsvekst er utelukket før lakselusproblemet er løst.

– At man har ”løst” det ved å si at omfattende villaksdød nå er akseptabelt og dermed et ikke-problem, er etter vår mening uholdbart, kommenterer leder i Naturvernforbundet, Silje Ask Lundberg. – At oppdrettsnæringen får fortsette å svekke villaksstammene, vil også få omfattende negative konsekvenser for økosystemene villaksen lever i, tilføyer Christian Steel, generalsekretær i Sabima.

Med tenning av det såkalte trafikklyset, tillates det nå at lakselus fra alle oppdrettsmerdene langs kysten kan ta livet av inntil 30 % av alle ville lakseunger når de svømmer fra ferskvann til saltvann på forsommeren, uten at det får konsekvenser for oppdrettsindustrien.

– Det er dit vi må. Det er forunderlig at deler av næringen viser større ambisjoner for å redusere miljøpåvirkningen fra oppdrett enn det departementet gjør gjennom innretningen på trafikklyssystemet, avslutter Døvle Johansen.