Røktere i Finnmark. Foto: NRS

Fest for NRS-aksjonærene

Norway Royal Salmon (NRS) rapporterer om sterke tall for fjerde kvartal i 2015. Samtidig foreslår styret et ordinært utbytte på NOK 2,60 pr aksje.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

(NR) rapporterer i dag en operasjonell EBIT for fjerde kvartal 2015 på MNOK 91 og en EBIT pr. kg på NOK 12,63. Tilsvarende tall fra samme kvartal året før er MNOK 59 og NOK 12,80. I følge en melding fra Nordea Markets ligger resultatet over konsensus, og enda mer over Nordeas egne forventninger.

- Årsaken til det gode kvartalsresultatet er forbedring i produksjonskostnaden fra forrige kvartal i Region Nord, samt god laksepris. Det er gledelig å se forbedringer i de biologiske nøkkeltallene som har resultert i lavere produksjonskostnad, uttaler konsernsjef Charles Høstlun i en pressemelding.

For hele 2015 har NRS MNOK 3 211 i driftsinntekter og oppnådde en operasjonell EBIT på MNOK 202 og et resultat før skatt på MNOK 270. Resultat pr. aksje før virkelig verdijustering ble på NOK 5,0 for 2015.

Resultatet før skatt for fjerde kvartal ble MNOK 214, etter at det er inntektsført en virkelig verdijustering på MNOK 65 og gevinst fra finansielle eiendeler på MNOK 50.

Operasjonell kontantstrøm ble på hele MNOK 133 i kvartalet og MNOK 340 for 2015. Netto rentebærende gjeld er i kvartalet redusert med MNOK 60 til MNOK 499. Egenkapitalen er i kvartalet økt med MNOK 206 til MNOK 1 187, som gir en egenkapitalandel på 41,3 %.

Region Nord

Region Nord oppnådde en operasjonell EBIT i fjerde kvartal 2015 på MNOK 98,9 mot MNOK 67,6 tilsvarende kvartal året før. Operasjonell EBIT pr. kg sløyd vekt ble NOK 14,54 mot NOK 12,84 i tilsvarende kvartal i fjor.

Region Sør

Region Sør oppnådde en operasjonell EBIT i fjerde kvartal 2015 på MNOK 5,2 mot MNOK 1,8 tilsvarende kvartal året før. Operasjonell EBIT pr. kg sløyd vekt ble NOK 3,63 mot NOK 11,40 i tilsvarende kvartal i fjor.

NRS slaktet et volum på 8 251 tonn sløyd vekt i kvartalet, som er 52 % høyere enn tilsvarende kvartal forrige år. Kvartalets slaktekvantum fordeler seg med 6 806 tonn i Region Nord og 1 445 tonn i Region Sør. For 2016 forventes slaktevolumet å bli 27 500 tonn.

- NRS forventer en vesentlig oppbygging av biomassen i år som følge av igangsetting av de grønne konsesjonene, uttaler Charles Høstlund.

Solgt kvantum fra salgsvirksomheten i kvartalet er 20 558 tonn laks og 69 971 tonn for hele 2015. Dette er det høyeste solgte kvantum både for et kvartal og for et helt år i NRS sin historie. Salgsvirksomheten oppnådde en operasjonell EBIT på MNOK 7,5 i fjerde kvartal.

Prisen på laks i kvartalet er den høyeste som er blitt registrert de siste 20 årene i et fjerde kvartal. For 2016 forventes det at den globale tilbudsveksten vil være negativ i området 2-4 % og på lengre sikt forventes den globale veksten å fortsette å være lav. Dette gir grunnlag for et positivt markedssyn for 2016 og på lengre sikt for næringen.