Illustrasjonsfoto.

Mistanke om ILA ved NRS-lokalitet

Norway Royal Salmon (NRS) har mistanke om ILA ved lokalitet i Region Nord.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

I en børsmeldingen kommer det frem at NRS har mistanke om ILA på lokaliteten Lubben i Karlsøy kommune i Troms fylke.

På denne lokaliteten har selskapet 0,67 millioner fisk med en snittvekt på 1,4 kilo. 

Mattilsynet melder at alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås.

Grunnlag for mistanke

Veterinærinstituttet og oppdretter varslet Mattilsynet 9. mai 2018 om mistanke om ILA. Mistanken bygger på obduksjonsfunn og laboratoriefunn. Det vil bli sendt verifiserende prøver til Veterinærinstituttet for eventuelt å få stadfestet diagnosen.

Illustrasjonskart av lokaliteten Lubben. Kilde: Barentswatch.

- Vanskelig å anslå

NRS melder at de avventer bekreftelse på analyser fra analyseselskapet for endelig konstatering av ILA. Konsekvensene av en eventuell sykdomspåvisning er derfor vanskelig å anslå nå.

Oppdrettsselskapet melder at de arbeider videre med å kartlegge mulig smitteomfang og de vil komme nærmere tilbake til konsekvensene.

Administtrerende direktør Charles Høstlund vil ikke kommentere saken ytterligere og henviser til børsmeldingen.