Visningssenteret SeeSalmon i Trondheim
NOU fra havbruksutvalget foreslår slutt på formidling og praktisk undervisning i havbruk. Dette kan ikke Forum for visningsanlegg akseptere. Her fra visningssenteret til Refsnes Laks i Trondheim.

- Et stort tap for mange lokalmiljø

Å fjerne visningskonsesjonene vil gjøre havbruk mindre tilgjengelig, mener Forum for visningsanlegg i havbruk.

Publisert Sist oppdatert

- De har neppe forstått hva de foreslår. Her på Engenes hvor jeg bor, er det 38 hus, vi har 2000 besøkende bare siden vi åpnet vår nye senter i mai. De kommer hit for å se hvordan havbruk er, sier styreleder i Forum for Visningsanlegg, Vibeke Aspdal i en pressemelding. 

Hun er frustrert etter fremleggingen fra Havbrukutvalget, som ble presentert torsdag morgen. I rapporten foreslås det å avvikle visningstillatelsene.

 - Langs kysten er det det så mange skoler, kommuner, lokalsamfunn som er avhengig av disse sentrene. De bidrar til aktivitet, arbeidsplasser og ikke minst; de er svært nødvendige for havbruksnæringen, sier Aspdal.

 20 år

Det er snart 20 år siden de første visningstillatelsene ble gitt. I dag er 30 sentre åpne for besøkende, i tillegg er 3 under etablering. Sentrene tilbyr aktiviteter, undervisning, smaksprøver og en reell opplevelse av hva havbruk er.

Sentrene formidler kunnskap om en viktig kystnæring, som den vanlige innbygger mangler.

- Ingen sentre er like. De har utviklet seg til å bli en viktig del av havbruksnæringen. Vi møter daglig spm. om f.eks. hvor full laksen er av antibiotika. Vår oppgave er på ingen måte å omvende publikum, derimot kan folk se selv, oppleve og stille spørsmål.

Saken fortsetter under.

Aspdal sier sentrene nå vil gjøre sitt ytterste for å få politikerne til å forstå hvor viktig de er.

 - Paradoksalt nok så nevner NOUen at en ikke gir tilstrekkelig måloppnåelse. Hva sikter de til da? Hva vet de egentlig om det? Det er aldri målt. Vi ser derimot daglig hva dette betyr, vektlegger Aspdal. 

 Satses på

Formålet med ordningen, har fra starten av vært å styrke kunnskapen om akvakultur hos publikum. Visningstillatelsene bidrar til å skape en forståelse hvordan næringen er i dag.

- Politikerne sier jo at en skal satse på havbruksnæringen, da må en og være villig til å gi oss muligheten til å vise det godt fram, gjennom slike konsesjoner.

Forum for visningsanlegg har på eget initiativ bedt FHF om å gjennomføre et forskningsprosjekt på måloppnåelse. Prosjektet er ventet å være ferdig neste år.