En av NRS sine lokaliteter. Foto: NRS

Tar ut erstatningssøksmål mot NTS

Det uavhengige styret i NRS tar ut erstatningssøksmål etter at NTS på ekstraordinær generalforsamling den 7. april stemte mot forslag til emisjon, med den følge at emisjonen ikke ble vedtatt.

Publisert Sist oppdatert

NRS skriver i en pressemelding at aksjekjøpsavtalen mellom NRS og NTS inneholder en klar og uttrykkelig bestemmelse om at NTS var forpliktet til å være representert på generalforsamlingen med alle sine aksjer i NRS og stemme for emisjonen.

- Denne forpliktelsen har NTS brutt ved å stemme mot emisjonen. NRS kan derfor ikke gjennomføre emisjonen, og SalmoNor-oppkjøpet kan ikke gjennomføres i henhold til avtalen. Dette medfører et betydelig økonomisk tap for NRS og dets aksjonærer, skriver styret.

- Kan ikke aksepteres

NRS mener videre at de gjennom hele prosessen har søkt å føre en konstruktiv dialog med NTS, og har vært åpen for å diskutere alternative løsninger. Fra det uavhengige styrets side har det imidlertid være en klar forutsetning at eventuelle alternative løsninger måtte ivareta verdien til NRS og dets aksjonærer.

- For NRS sin del er SalmoNor-transaksjonen en transaksjon med egen hovedaksjonær, og dette har derfor vært særlig viktig for det uavhengige styret å påse at interessene til alle aksjonærer i NRS blir ivaretatt. Det har ikke kommet forslag fra NTS som beskytter aksjonærverdiene i NRS.

Det uavhengige styret skriver at de er forpliktet til å beskytte verdien til selskapet og aksjonærene, og kan ikke akseptere at NRS påføres et vesentlig tap som følge av at «NTS bryter en kontraktsmessig stemmeforpliktelse og bruker sin stemmemakt som hovedaksjonær til å frita seg selv fra forpliktelsen til å selge SalmoNor AS i henhold til inngått avtale.» 

Det uavhengige styret skriver at de derfor har sett seg nødt til å beslutte å ta ut erstatningssøksmål mot NTS for kontraktsbrudd.