NRS fikk en operasjonell EBIT per kg sløyd vekt på 16,53 kr mot 25,51 kr i tilsvarende kvartal i fjor. Illustrasjonsfoto: NRS.

NRS: Covid-19 har ikke påvirket produksjonen hittil

Men de melder likevel at førstekvartal har vært preget av redusert prisoppnåelse og økte produksjonskostnader.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Norway Royal Salmon (NRS) rapporterer en operasjonell EBIT for første kvartal 2020 på MNOK 75 og en EBIT pr. kg på NOK 16,53. Tilsvarende tall fra samme kvartal året før er MNOK 162 og NOK 25,51.

- Covid-19 fikk en vesentlig innvirkning på verden i første kvartal og har satt  oss alle på prøve. Dette gjør at vår verden står ovenfor noen formidable utfordringer, og behovet for sunn, miljøvennlig sjømat blir viktig fremover. Vi er svært glade for at ingen av våre ansatte har fått påvist viruset og at Covid -19 ikke har påvirket produksjonen hittil, uttaler konsernsjef Charles Høstlund.

Han påpeker at kvartalet er preget av redusert prisoppnåelse og økte produksjonskostnader, som følge av vintersår, slakting fra  sone med restriksjoner og tidspunktet for slakting i kvartalet.  

- At konsernets vekstinitiativ på Island, Arctic Fish, oppnådde en operasjonell EBIT på MNOK 16 og en operasjonell EBIT pr. kg. på NOK 18,47 i kvartalet, er gledelig sier han videre.

NRS har ifølge en kvartalsmelding en sterk finansiell posisjon med 1 840 millioner kroner i ubenyttede kredittrammer og 58 millioner i bankinnskudd ved utgangen av første kvartal 2020.

Utbetaling til vekstinvesteringer i Arctic Offshore Farming, nytt settefiskanlegg og kjøp av 289 tonn MTB har medført at netto rentebærende gjeld er økt i kvartalet til 283 millioner kroner. Egenkapitalen ved utgangen av kvartalet er på 3 382 millioner kroner som gir en egenkapitalandel på 72 %.

Oppdrettsvirksomheten

Oppdrettsvirksomheten oppnådde en operasjonell EBIT i første kvartal 2020 på MNOK 89,4 mot MNOK 179,0 tilsvarende kvartal året før.

  • Operasjonell EBIT pr. kg sløyd vekt ble NOK 16,53 mot NOK 25,51 i tilsvarende kvartal i fjor.

NRS slaktet et volum på 5 409 tonn sløyd vekt i kvartalet, som er 23 % lavere enn tilsvarende kvartal forrige år. For 2020 antas slaktevolumet å bli 37 000 tonn, som er en økning på 36 % sammenlignet med slaktevolumet for 2019.

Solgt volum fra salgsvirksomheten i kvartalet er 17 900 tonn laks, som er 22 % lavere enn tilsvarende kvartal forrige år.  

- NRS har i første kvartal kjøpt tilgjengelig kapasitet gjennom myndighetenes trafikklysvekst i Norge og eier nå 35 035 tonn MTB. NRS skal vokse gjennom bærekraftig vekst og konsernet har ved utgangen av kvartalet 38 % høyere biomasse sammenlignet med samme kvartal året før. Med våre ambisjoner om bærekraftig vekst ønsker vi å øke vår kapasitet både på eksisterende og utvidede konsesjoner, sier Charles Høstlund.