NRS nord økte slaktevolumene og EBIT, mens EBIT/kg ble svakt redusert. I sør gikk selskapet i minus. Foto: NRS.
NRS nord økte slaktevolumene og EBIT, mens EBIT/kg ble svakt redusert. I sør gikk selskapet i minus. Foto: NRS.

NRS: Sterk i nord, minus i sør

Med økte slaktevolumer og god lønnsomhet steg EBIT i region nord for NRS. I sør var ståa en helt annen. Denne delen av virksomheten er jo også på vei ut av selskapet.

Publisert

Norway Royal Salmon (NRS) rapporterer tirsdag en operasjonell EBIT for tredje kvartal 2019 på MNOK 131 (34 mill) og en EBIT pr. kg på NOK 17,97 (22,10). Tilsvarende tall fra samme kvartal året før er i parentes. NRS slaktet et volum på 7 513 tonn sløyd vekt i kvartalet, som er 203 % høyere enn tilsvarende kvartal forrige år.

- Konsernets hovedvirksomhet i region nord har bidratt med stabil og god prestasjon på slaktet fisk, mens region sør har hatt et svakt resultat i kvartalet. NRS skal vokse gjennom bærekraftig vekst, konsernet har gjennom kvartalet økt biomassen i sjøen med 32 % og planlegger å øke biomassen ytterligere i fjerde kvartal, uttaler konsernsjef Charles Høstlund.

Utbetalinger til vekstinvesteringer i Arctic Offshore Farming og nytt settefiskanlegg, samt oppbygging av biomassen i sjøen har medført at netto rentebærende gjeld er økt i kvartalet til MNOK 926. Egenkapitalen ved utgangen av kvartalet er på MNOK 2 278 som gir en egenkapitalandel på 50,3 %. Avkastningen på sysselsatt kapital for de fire siste kvartalene er på 33 %.

Bli abonnent hos Kyst.no

For å få tilgang til dette innholdet trenger du et abonnement med Kyst.no Pluss-saker inkludert.

Bli abonnent og les denne og mange andre pluss-saker.

Kyst.no Pluss Personlig

Du får: Kyst.no Pluss-saker

199,-

per måned

KJØP

Kyst.no Pluss Årlig

Du får: Kyst.no Pluss-saker

2189,-

per år

KJØP

Kyst.no Pluss bedrift

Administrer flere abonnement på ett sted og betal med faktura.

2189,-

per år

KJØP