Illustrasjonsfoto: Grieg Finnmark.

Tjente tosifret milliardbeløp – kunne vært flere milliarder mer uten lus

Norsk Fiskeoppdrett ligger i disse dager i abonnentenes postkasser med årets temanummer som oppsummerer lønnsomheten i oppdrettsnæringen i 2015. Samlet driftsoverskudd endte på et tosifret milliardbeløpbeløp, men det er ikke tvil om at det var en ting som gjorde at ikke summen var større.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Norsk Fiskeoppdrett kommer i disse dager ut med vårt årlige temanummer i NFExpert-serien som omhandler økonomi og lønnsomhet.

Samlet omsetning (blå+orange) og driftsresultat (orange) for norske lakse- og ørretoppdrettere i perioden 2012-2015. Kilde: Norsk Fiskeoppdrett.

Der presenterer vi resultantene til alle matfiskselskapene i tillegg til å bringe en fyldig oversikt over utstyrleverandører, brønnbåtselskap og andre selskap med tilknytning til bransjen. Man finner også oversikt over ståa i næringen i Chile, Skottland og Canada.

For de norske oppdrettsselskapene endte 2015 med et samlet driftsoverskudd på 10,8 milliarder kroner av en samlet omsetning på 52 mrd kroner. Det gir en driftsmargin på 21 %.

Norsk Fiskeoppdretts temanummer om lønnsomhet i oppdrettsnræingen.

En i utgangspunktet fantastisk margin de aller fleste næringen i Norge kan bare drømme om. Men selv om man aldri før har omsatt for så mye som i fjor, så har marginen vært bedre før. Både i 2014 og ikke minst i 2013 var den bedre.

Våre beregninger tilsier at med samme driftsmargin som i 2013 på fjorårets omsetning, ville man satt igjen med 2,7 mrd kr ekstra på driften.

Hovedforklaringen på at dette beløpet ikke befinner seg hos oppdretterne, men derimot hos ulike deler av leverandørindustrien, grunnet lus. Laksluskostandene begynner å bli alvorlig store, fordi det året vi her bruker som utgangspunkt – 2013, også var et år der denne kostnaden hadde begynt å gjøre seg gjeldende for fullt.

Mye tyder også på at denne kostnadstrenden har fortsatt inn i 2016.

Ønsker du flere tall og fakta om lønnsomhet, volumer og andre nøkkeltall for norsk lakseproduksjon, bør du se etter NFE3 i postkassen – om du abonnement da.