To tilfeller av SAV2 er påvist i Sogn og Fjordane på kort tid. Lokalitetene ligger begge i Sognefjorden ca 20 km fra hverandre. Kart: Barentswatch.
To tilfeller av SAV2 er påvist i Sogn og Fjordane på kort tid. Lokalitetene ligger begge i Sognefjorden ca 20 km fra hverandre. Kart: Barentswatch.

Nok et SAV2-tilfelle i Sogn og Fjordane

Mattilsynet melder om nok et SAV2-tilfelle i Sogn og Fjordane. 

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Mattilsynet opplyser at det er påvist PD forårsaket av SAV2 på lokaliteten Torvund, eid av Osland Havbruk AS.  Dette er det andre tilfellet på kort tid hvor det er blitt påvist SAV2 i Sognefjorden. 

16. januar meldte Mattilsynet om det første tilfelle der det er påvist PD forårsaket av SAV2 og SAV3 på lokalitet Hjartholm, som eies av MOWI AS. (tidligere Marine Harvest).

Prøvene ble tatt ut i forbindelse med kartlegging av sykdomsstatus før avlusing i januar.

Slakter nå ut fisken

Påvisningene er gjort i et område med stor oppdrettsaktivitet. For å hindre at smitten sprer seg har Mattilsynet pålagt restriksjoner for lokalitetene. Det er blant annet forbudt å flytte fisk og utstyr uten særskilt tillatelse av Mattilsynet.

Selskapene er i gang med å slakte ut fisken i oppdrettsanleggene som har fått påvist SAV2.

Mattilsynet presiserer at alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås.

Alvorlig funn

Mattilsynet sier de ser alvorlig på funnene fordi det er en uvanlig variant av viruset i dette området.

Variant SAV3 er den vanligste subtypen sør for Stadt, og det er svært uvanlig å påvise SAV2 i dette området. SAV2 er en virusvariant som Mattilsynet ikke ønsker skal spres sør for Stadt.

Det er nå påvist to tilfeller av SAV2 i samme område. Mattilsynet oppretter derfor et kontrollområde rundt de smittede lokalitetene for å forebygge, begrense og bekjempe utbredelsen av SAV2, melder de.