Konsernsjef Øyvind Løvdahl

Mandag går Torghatten på NOTC-listen på Oslo Børs

Konsernet Torghatten Aqua blir det 9. største selskapet på NOTC-listen til Oslo Børs.

Publisert Sist oppdatert

Mandag 18. mars noteres konsernet Torghatten Aqua på NOTC-listen til Oslo Børs. NOTC er en ryddig og effektiv markedsplass for unoterte aksjer, og eies 100% av Oslo Børs ASA. 

- Notering på NOTC var et løfte vi ga aksjonærene da vi hentet inn kapital via Folkeinvest i fjor, sier konsernsjef i Torghatten Aqua, Øyvind Løvdahl, i en pressemelding.

800 aksjonærer bidro med til sammen 80 MNOK, og nylig kom Nova Sea inn på eiersiden med 33 % av aksjene. I denne transaksjonen var en emisjon på 133 MNOK også en del av avtalen. 

Fortsatt er Trøndelag og Helgeland Invest og Paul Birger Torgnes største aksjonær i selskapet med 39% av aksjene. Kursen ved kjøp og emisjon var på 70 kr. Per aksje. Den omsatte kursen betyr at selskapet har en egenkapitalverdi på rundt 800 MNOK.

Skaper merverdi 

- Å være på NOTC-listen, betyr at vi skaper merverdi for aksjonærene våre på sikt. Aksjene blir mer attraktive og lettere omsettelig, f.eks. via nettbankløsninger. Vi rigger oss dermed for videre vekst og utvikling, sier konsernsjefen. 

NOTC er en forkortelse for Norwegian-Over-The-Counter – over disk – handel med aksjer. Dette er manuell handel med aksjer som ikke er notert på en tradisjonell børs. I dag er det rundt 40 selskap på denne listen, og Torghatten Aqua blir det 9. største selskapet målt i verdi ved noteringen. «Tickeren», eller selskapskoden, for handel av aksjer i selskapet blir TORG.

SpareBank 1 Markets har bistått som finansiell rådgiver i forbindelse med børsnoteringen.