Fra venstre; Jørn Ulheim (CEO i PatoGen), Dr. Hamish Rodger (Chief Fish Health Officer i PatoGen), og Dr. Ana Herrero (Senior Fish Health Advisor in PatoGen)
Fra venstre; Jørn Ulheim (CEO i PatoGen), Dr. Hamish Rodger (Chief Fish Health Officer i PatoGen), og Dr. Ana Herrero (Senior Fish Health Advisor i PatoGen)

PatoGen etablerer ny fiskehelseavdeling

Dr. Hamish Rodger blir leder for avdelingen.

- Dette er en merkedag for PatoGen sier Jørn Ulheim, som er CEO i PatoGen i en pressemelding.

- Med endringene som skal skje framover på områdene fiskehelse og fiskevelferd, så ønsker PatoGen å etablere et team som skal være en pådriver for å etablere kunnskap og løsninger som oppdrettere kan ta i bruk. Hamish Rodger vil fra i dag av lede avdelingen. Vi er svært fornøyde med at vi får en så erfaren og internasjonalt anerkjent ekspert med oss, fortsetter Ulheim.

Som en del av det nye oppsettet, vil PatoGen overta og videreføre fiskehelse rådgivningen som VAI Consulting, gjennom det Dr. Hamish Rodger og Dr. Ana Herrero har etablert og der begge nå blir en del av PatoGen temaet.

- Dette er en spennende start på 2023 hvor ekspertisen i PatoGen og VAI Consulting slår seg sammen med fokus på innovasjon og kunnskapsutvikling for å møte den økte kompleksiteten innen fiskehelse som oppdrettere av fisk møter, sier den nye Chief Fish Health Officer i PatoGen, Dr. Hamish Rodger.

- Jeg ser med stor entusiasme fram til å ta fatt på denne oppgaven. PatoGen er kjent nasjonalt og internasjonalt som nyskaper og leverandør på fiskehelseområdet og som nå går tyngre inn i rådgivning gjennom å tilby kunnskapsgrunnlag, kunnskapsdeling og veterinærtjenester, sier Rodger.

Dr. Ana Herrero har en spesialisering innen gjellehelse, histologi, akvamedisin og biosikkerhet.

Dr. Hamish Rodger har en bred bakgrunn innen akvamedisin til oppdrettsnæringen, histologi, oppdrett i RAS systemer, forskning, opplæring av fiskehelsepersonale og fiskediagnostikk.

Fra 1.mai av vil PatoGen sitt fiskehelseteam bestå av 7 personer basert i Irland, Scotland og Norge og vil representere erfaring innen fiskehelse, oppdrett, forsking og rådgivning.