PD statistikk så langt i 2018. Flest tilfeller av PD ble registrert i sommermånedene. Illustrasjonsfoto: Veterinærinstituttet.
PD statistikk så langt i 2018. Flest tilfeller av PD ble registrert i sommermånedene. Illustrasjonsfoto: Veterinærinstituttet.

Færre tilfeller av PD i 2018

PD-året 2018 har vært preget av mange utbrudd i sommermånedene, men antall tilfeller har så langt vært bedre enn fjoråret.

Publisert

2018 er snart historie og Veterinærinstituttets oversikt over PD-utbrudd viser at det så langt i år har vært 151 mistanker og 111 bekreftede tilfeller.

Bedre enn 2017

Flest tilfeller ble registrert i vår- og sommermånedene mai, juni og juli. Jevnt gjennom året viser statistikken at det er produksjonssonene tre, fire og seks som har hatt mest utfordring med sykdommen.

Statistikk for 2017 og 2016 viser at det henholdsvis var 176 og 138 lokaliteter med mistanke eller påvisning av PD. Dersom det ikke dukker opp nye tilfeller av PD de siste ukene av året, har 2018 hatt 25 færre tilfeller av PD enn fjoråret.

Brit Hjeltnes fortalte til Kyst.no i september at hun forventet et «normalt» forløp av PD utover høsten 2018. Foto: Eivind Senneset.
Brit Hjeltnes fortalte til Kyst.no i september at hun forventet et «normalt» forløp av PD utover høsten 2018. Foto: Eivind Senneset.

«Normal» høst

Kyst.no snakket i september med Brit Hjeltnes ved Veterinærinstituttet som mente at man trolig ikke ville se de samme toppene som man så i oktober/november 2017, og at man ville se et mer «normalt» forløp utover høsten i år. Hjeltnes påpekte også at man trenger en effektiv vaksine som fungerer, men stiller seg tvilende til om det er mulig å utrydde PD-virus.

Les også: Tvilende til utryddelse av PD-virus

Elanco lanserte i mars i år sin DNA-vaksine Clynav mot PD. Kyst.no skrev da at vaksinen er en injeksjonsvæske for aktiv immunisering av atlantisk laks, som skal redusere hemming av daglig tilvekst, samt redusere dødelighet og lesjoner i hjerte, pankreas og skjelettmuskulatur forårsaket av PD etter smitte med SAV3.

Les også: Elanco sin DNA-vaksine offisielt lansert

For selskapet var dette en stor milepæl, og Elanco opplyser til Kyst.no at Clynav tidligst vil kunne gi utslag på PD-statistikken i 2019.