Veterinærinstituttet undersøker hvorfor færre anlegg har fått påvist PD i 2021. Foto: Rudolf Svensen

Bratt nedgang i antall PD-tilfeller

Hittil i år er det registrert 80 tilfeller av PD i norske oppdrettsanlegg, ned fra 134 i samme periode i fjor.

Publisert Sist oppdatert

Gjennomsnittet de tre foregående årene har vært 128 så langt inn i året.  Veterinærinstituttet skriver i en pressemelding at de har igangsatt et arbeid for å få inn mer data for å kunne si noe sikrere om årsaken.

Nedgangen fra i fjor er på 40 prosent, men det er ned 38 prosent i forhold til gjennomsnittet siste tre år. Det er mange år siden PD-tallene var så lave, men det er bare sammenlignbare tall tilbake til 2018 etter at det ble innført obligatorisk testing høsten 2017. Tallene har ikke vært så lave noen gang i denne perioden. Tallene var også høye i årene før dette, det vil si etter at varianten SAV2 etablerte seg i Midt-Norge i 2012/2013.

- Vi har startet et arbeid for å få inn mer data for å avdekke hva som egentlig har skjedd i år. Å forstå dette er svært viktig siden PD har vært en stor byrde for fisk og oppdrettsnæring i lang tid. Vi vil blant annet se på betydningen av ulike typer vaksine, herunder Clynav-vaksinen fra Elanco, men også om det har vært gjort endringer i produksjonen. Vi holder foreløpig flere muligheter åpne og kommer tilbake når vi vet mer, sier seniorforsker Britt Bang Jensen ved Veterinærinstituttet.

Variasjoner mellom produksjonsområder

Den største reduksjonen har skjedd i Nordmøre og Sør-Trøndelag (PO 6), som har gått fra gjennomsnitt snitt på 31 tilfeller til 19. Også området Stadt til Hustadvika (PO5) har opplevd forholdsmessig stor reduksjon, fra gjennomsnitt på 11 tilfeller til 3 i år. I Ryfylke (PO2) er tallet lavere enn i fjor (16 fjor, 10 i år), men det var 0 tilfeller i PO2 i 2019.

I Karmøy-Sotra-området (PO3) var det allerede en reduksjon i fjor: 18 tilfeller i 2020, mot gjennomsnitt på 40 de to foregående år. I år er det 19 i PO3, så en kan si at den nedadgående trenden holder seg i PO3. Nord-Hordaland til Stadt (PO4) opplevde en oppgang i fjor, men i år er tallene litt under det de var i 2018 og 2019.

Når det gjelder subtyper, så er det bare PO5 som har både SAV3 og SAV2 og fordelingen mellom typene har vært noenlunde lik alle årene.