Økning i vaksineomsetningen i april

Vaksineomsetningen til laks ble 27,1 millioner doser i april sammenlignet med 22,4 millioner doser i april 2020. Det melder Pharmaq i sin månedsstatistikk.

Publisert

Denne måneden ble det omsatt 9,6 millioner doser med PD-vaksiner sammenlignet med 16,9 millioner doser i april 2020. Totalt hittil i år har det gått 29,6 millioner doser av PD-vaksiner sammenlignet med 43,7 millioner doser i samme periode i 2020.

Det ble solgt 1,2 millioner doser ILA-vaksine i april måned. Totalt hittil i år er det omsatt 8,7 millioner doser ILA-vaksine sammenlignet med 5,2 millioner doser i samme periode i 2020.

Heller ikke i april ble det registrert vaksineomsetning til regnbueørret.