Alle laks får minst ett stikk med vaksiner. I april var det flere fisk som fikk denne dosen. Illustrasjonsfoto: Pharmaq.
Alle laks får minst ett stikk med vaksiner. I april var det flere fisk som fikk denne dosen. Illustrasjonsfoto: Pharmaq.

Økt vaksineomsetning i april

Det ble omsatt 31,7 millioner doser av basisvaksiner til laks i april 2022 sammenlignet med 27,1 millioner doser i april 2021.

Publisert

Ifølge Pharmaqs månedlige oversikt over vaksinesalg ble det omsatt flere doser av basisvaksiner i april i år sammenlignet med april i 2021. Da all laks vaksineres med en basisvaksine representerer dette samtidig antall fisk som vaksineres. 

Det ble registrert kjøp av 8,2 millioner doser ILA-vaksine i april 2022 sammenlignet med 1,2 millioner i april 2021. Totalt hittil i år er det omsatt 20,9 millioner doser ILA-vaksine sammenlignet med 8,7 millioner doser i samme periode i 2021. 

I april 2022 ble det omsatt 12,5 millioner doser med PD-vaksiner, sammenlignet med 9,6 millioner doser i april 2021. Totalt hittil i år har det gått 35,6 millioner doser av PD-vaksiner sammenlignet med 29,6 millioner doser i samme periode i 2021. Omsetningen av vaksine til ørret ble 0,8 millioner doser denne måneden. Det ble ikke registrert vaksineomsetning til regnbueø rret i april.