Slik var vaksineomsetningen i april

Tallene er hentet fra Pharmaqs månedsstatistikk.

Den forteller at det ble omsatt 22,7 millioner doser av basisvaksiner til laks i april 2023 sammenlignet med 31,7 millioner doser i april 2022.

Da all laks vaksineres med en basisvaksine representerer dette samtidig antall fisk som vaksineres.

ILA

Det ble registrert kjøp av 6,0 millioner doser ILA vaksine i april 2023 sammenlignet med 8,2 millioner i april 2022.

Totalt hittil i år er det omsatt 18,9 millioner doser ILA vaksine sammenlignet med 20,9 millioner doser i samme periode i 2022.

PD

I april 2023 ble det omsatt 6,6 millioner doser med PD-vaksiner, sammenlignet med 12,5 millioner doser i april 2022.

Totalt hittil i år har det gått 42,4 millioner doser av PD vaksiner sammenlignet med 35,6 millioner doser i samme periode i 2022.

Se hele statistikken med figurer her