Siste tolv måneder er det solgt 6,5 millioner doser med ILA-vaksine. Foto: Pharmaq
Siste tolv måneder er det solgt 6,5 millioner doser med ILA-vaksine. Foto: Pharmaq

Vaksineomsetning i november som forventet

Se den endelige statistikken over vaksineomsetningen i november måned. Pharmaq melder at det har vært som forventet.

Publisert

Vaksineomsetningen til laks i november ble 34,9 millioner doser sammenlignet med 33,0 millioner doser i november 2017, i følge Pharmaq sin statistikk.

Totalt salg av vaksiner til laks siste 12 måneder er 361,4 millioner doser. Tilsvarende 12-måneders tall i november 2017 var 346,3 millioner doser. 

130 millioner PD-doser

I november ble det omsatt 13,4 millioner doser med PD-vaksiner, hvorav 9,0 millioner doser som 1-komponent PD-vaksiner. Totalt er det solgt 130,1 millioner doser PD-vaksiner i 2018. 

ILA-vaksine

Det ble solgt 1,3 millioner doser med en 7-komponent ILA- vaksine i november. Siste tolv måneder er det solgt 6,5 millioner doser med ILA-vaksine. 
Det ble solgt 3,3 millioner vaksinedoser til ørret i november måned sammenlignet med 2,9 millioner doser i november 2017. Totalt salg av vaksiner til ørret siste 12 måneder er 23,9 millioner doser sammenlignet med 20.9 millioner doser i november 2017. 

Se den fulle oversikten til Pharmaq nedenfor: