Sjømat Norges avtroppende styre: Bak fra venstre: Øyvind Oaland, Carl-Erik Arnesen, Rita Karlsen, Paul Birger Torgnes, Line Ellingsen og Inger-Marie Sperre. Foran fra venstre: Gunnar Haagensen, Guri Lerøy Riple, Kristine Hartmann, Tor Anders Elvegård og Stig Nilsen.

Innstilt som ny styreleder i Sjømat Norge

Sjømat Norges valgkomité har lagt fram sine innstillinger til de valg og godtgjørelser som skal behandles på organisasjonens generalforsamling for 2023, som i år finner sted 28. mars i Bergen.

I en pressmelding skriver Sjømat Norge at Gunnar Haagesen er innstilt som nye styreleder i organisasjonen.

- Valgkomiteen har i sitt arbeid gjort sitt beste for å innfri de krav som er i Sjømat Norges vedtekter om at styret skal representere en balansert spredning ift. den samlede kompetanse og mellom bransjer, bedriftenes størrelse, regioner og kjønn. Styreledere eller daglig ledere av medlemsbedrifter i Sjømat Norge skal fortrinnsvis være representert i styret, sier Jim Roger Nordly, leder i valgkomiteen.

- Valgkomiteen har dessuten forsøkt å sikre at yngre krefter i større grad får roller som tillitsvalgte, samt legge til rette for en økt sirkulasjon blant tillitsvalgte i Sjømat Norge.

Takker Torgnes for innsatsen

- Jeg mener vi har fremmet et forslag på et solid styre samt bransjegrupper, understreker Nordly.

Som ny styreleder foreslår valgkomiteen CEO Gunnar Haagensen fra selskapet Jangaard Export AS i Ålesund. Han foreslås å ta over for Paul Birger Torgnes, som tidlig meddelte valgkomitéen at han av kapasitetsmessige årsaker ønsket avløsing fra vervet.

- Paul Birger Torgnes har med stødig hånd ledet organisasjonen gjennom to krevende år med pandemi, krig i Europa og nå senest innføring av ny lakseskatt. Valgkomiteen har full forståelse for at Torgnes nå velger å prioritere egne forretningsaktiviteter, sier Nordly.

Innstiller nytt styre

Valgkomiteen er svært tilfreds med at Gunnar Haagensen påtar seg å styre skuta videre.

- Tor Anders Elvegård, Inger-Marie Sperre, Guri Lerøy Riple, Line Ellingsen og Øyvind Oaland foreslås gjenvalgt, mens Helge Singelstad, Gustav Witzøe, Andreas Kvame og Ida Holmøy foreslås som nye styremedlemmer. En solid gjeng, sier han.

- Nytt av året er at det vil bli valgt nummererte vararepresentanter, hvor første vara vil få fast møterett i styret, sier Nordly. Her er det foreslått at første vara blir Marianne Bendiksen, mens andre vara blir Egil Johansen. Som tredje vara er det foreslått Lucie Katrine Sunde-Eidem.

Egil Magne Haugstad er foreslått valgt som ny ordfører, mens Tore Remman er foreslått gjenvalgt som varaordfører.

- Jeg vil avslutningsvis benytte anledningen til å takke øvrig valgkomité for sine bidrag i vårt arbeide. Isabelle Sande, Britt Drivenes, John-Ove Sinkaberg, Kathleen Mathisen, Bjørn Refsum og Arne E. Karlsen har virkelig tatt oppgaven på alvor, sier Nordly.

Se Valgkomiteens innstillinger her på Sjømat Norge sin side.