Olav Andreas Ervik blir daglig leder i Utror.

Ny daglig leder i Utror

Henter inn tidligere administrerende direktør i SalMar.

Publisert Sist oppdatert

I en pressemelding melder Utror at de har ansatt Olav-Andreas Ervik som ny daglig leder, og forsterker med det sin satsning på havbruk til havs utenfor Helgeland.

Olav-Andreas (46) kommer fra stillingen som administrerende direktør i SalMar Aker Ocean hvor han har vært sentral i oppbyggingen av SalMars og senere SalMar og Aker sin felles satsning på havbruk til havs (HTH). Før dette var Ervik konsernsjef i SalMar i perioden 2018 og frem til etableringen av HTH-satsning som selvstendig selskap i slutten av 2019. Ervik har over 25 års erfaring fra oppdrettsindustrien gjennom lederstillinger i SalMar, Lerøy Midnor, Scottish Seafarms og Lerøy Hydrotech. Han startet sin karriere som røkter i 1994 og har siden den gang «gått gradene». Dette har gitt han betydelig operasjonell erfaring fra tradisjonelt oppdrett. Olav-Andreas har sin første arbeidsdag i Utror 3. oktober.

HTH satsing utenfor Helgeland

Gjennom det siste året har Utror og Lovundlaks arbeidet aktivt for å realisere HTH utenfor Helgelandskysten. En utløsende faktor for akselerert satsning i Utror, var Fiskeridirektoratets anbefaling om å inkludere Trænabanken i konsekvensutredning av HTH. Med ansettelsen av Ervik, i tillegg til sterk regulatorisk fremdrift, går Utror inn i en ny fase hvor Selskapets ambisjon om å ta en ledende rolle i utviklingen av HTH utenfor Helgeland nå skal realiseres.

I forbindelse med ansettelsen av Olav-Andreas vil Utror etablere et distriktskontor på Leknes i Lofoten. Ved Erviks tiltredelse går nåværende daglig leder, Mathias Iversen, over i stilling som finansdirektør, mens nåværende prosjektleder, Lars Konrad Johnsen, blir arbeidende styreleder.

Viktig for å lykkes

- Gjennom ansettelsesprosessen føler jeg at jeg har blitt godt kjent med Utror og Lovundlaks. Hovedeier Lovundlaks er et tradisjonsrikt selskap med et meget sterkt og spisset driftsmessig fokus, som har gitt – og fortsetter å gi – gode resultater. Dette fokuset er svært viktig for å lykkes også til havs, og er noe jeg setter høyt også på min agenda når nye måter å operere på skal utvikles. Jeg opplever at vi har svært sammenfallende mål, verdier – og ikke minst ambisjoner for havbruksnæringen. Med dette som utgangspunkt gleder jeg meg veldig til å ta fatt på nye og spennende oppgaver i løpet av høsten, og til å utvikle en HTH-satsning med utgangspunkt i Nordland sammen med resten av teamet i Utror.

Forsterker satsningen

- Olav-Andreas er blant de fremste lederne vi har i norsk oppdrettsnæring. I tillegg til å være en svært kompetent og erfaren leder, har han verdier og tanker om fremtiden som vi i Utror og Lovundlaks kjenner oss godt igjen i. Idet vi nå forsterker vår satsning og går inn i en ny fase, er vi naturligvis svært fornøyde med å få Olav-Andreas med på laget.

- Svært glade

- Lovundlaks har som ambisjon å være en garantist for arbeidsplasser på Helgelandskysten – også for fremtidige generasjoner. Skal Utror lykkes med å realisere ambisjonen om å ta en ledende rolle i utviklingen av HTH utenfor Helgeland, er det kritisk med riktig kompetanse. Med Olav-Andreas på laget får vi en daglig leder med inngående kjennskap til både kystnært oppdrett og etablering av havbasert oppdrett, og som i tillegg innehar de personlige egenskapene som vi trenger for å lykkes. Vi er svært glade for å finne denne kompetansen og erfaringen i Nordland, og vi skal nå bygge opp et spisset team rundt Olav-Andreas for å legge til rette for akselerert satsning i Utror.