Arvid Strømme tiltrådte stillingen som leder i selskapet 1. mai.
Arvid Strømme tiltrådte stillingen som leder i selskapet 1. mai.

Ny leder i Åkerblå AS

Arvid Strømme er ansatt som ny leder i Åkerblå AS, det største selskapet i Åkerblå Group. Han kommer fra stillingen som direktør for utlandssatsingen i konsernet.

CEO Roger Sørensen i Åkerblå Group legger ikke skjul på at han er godt fornøyd med at Strømme takket ja da han ble utfordret til å overta ledelsen i Åkerblå AS. Sørensen legger vekt på Strømmes lange ledererfaring fra både Norge og utlandet.

Lang og tung erfaring

Arvid Strømme er utdannet sivilingeniør i Elektronikk og Data ved NTH, samt at han har en MBA i strategisk ledelse ved NHH.

- Arvid har lang ledererfaring og over 25 års erfaring fra ulike lederposisjoner innenfor internasjonal teknologivirksomhet. Etter at han kom til Åkerblå i 2021 har han nedlagt en enorm innsats for å bygge opp vår internasjonale satsning, sier Roger Sørensen

- Han har solid erfaring fra kommersiell forretningsdrift og er kjent for å være dyktig til å utvikle salgsstrategier og forhandle med kunder. Bred internasjonal erfaring blant annet gjennom posisjoner og prosjekter i Tyskland, Tsjekkia, Nederland, Portugal, Slovakia og Australia før han kom til Åkerblå for to år siden, har gitt ham en unik kompetanse som vi i aller høyeste grad har hatt stor nytte av. Arvid Strømme er en målrettet leder med høy arbeidskapasitet som vi har erfart har stor evne til å motivere sine medarbeidere, understreker Sørensen.

Satset i utlandet

Gjennom oppkjøp i Storbritannia og etableringer på Island og i Litauen har Åkerblå Group utvidet sitt satsningsområde betraktelig de siste årene. Etter at han ble ansatt sommeren 2021 har Strømme hatt ansvar for denne utviklingen. Nå ser han fram til å få hånd om en større del av konsernets virksomhet som leder av Åkerblå AS.

- Jeg har lært Åkerblå å kjenne som en svært seriøs og viktig aktør i havbruksnæringen, som jeg med glede bidrar til å utvikle videre. Jeg gleder meg stort til å bli bedre kjent med hele bredden i selskapet, slår Arvid Strømme fast.

Konsernets største selskap

Åkerblå AS er konsernets største selskap og leverer tjenester over et bredt spekter til havbruksnæringen. Selskapet jobber også med kunder utenfor havbrukssektoren, blant annet offentlig sektor. De viktigste tjenestene sorterer under fiskehelse, miljø, teknikk, rådgivning og havdynamikk. Selskapet driver også ustrakt kurs- og kompetanseformidling gjennom Akvademiet. Åkerblå AS har drøye 140 ansatte innen ulike fagkretser spredd langs store deler av kysten, fra Rogaland til Finnmark.

Strømme tiltrådte stillingen 1. mai. Han er bosatt i Trondheim og vil jobbe fra selskapets kontorer på Frøya og i Trondheim.