Knut og Marharyta sommer 2022.
Knut og Marharyta sommer 2022.

Nye ledere i Selstad

Marharyta Kryva blir Leder for bærekraft i Selstad og Knut Reed går over i rollen som Leder for fiskeri.

Selstad fortsetter satsningen på miljø og bærekraft og ansatte i januar Marharyta Kryva som leder for bærekraft i Selstad-konsernet. Hun blir dermed ansvarlig for bærekraftsstrategi, -prosjekter og miljøtiltak i Selstad og tilknyttede selskaper, og vil jobbe systematisk for å sikre at selskapet jobber for å oppnå satte bærekraftsmål. Kryva ser frem imot tiden fremover og deltagelse i spennende prosjekter.

Kryva har over 10 års erfaring som forsker innen miljø og sikkerhet, og har en doktorgrad i økologi med fokus på miljøsikkerhet.

- Jeg er veldig fornøyd med at jeg landet på en karriere innen miljø og bærekraft. Dette fordi det bidrar positivt både for utviklingen av næringslivet vårt, men også i det store bildet når det gjelder miljøutfordringer på verdensbasis.

Marharyta beskriver Selstad som en bedrift som har god kontroll og stort fokus på driftsprosessene, men også menneskene i organisasjonen for å skape trivsel og godt arbeidsmiljø.

Som leder for bærekraft i Selstad vil Kryva samarbeide tett med interne personer både administrativt og i produksjon. Selstad sin egen Forskning- og utviklingsleder, Knut Steffen Solvåg, vil være en sentral samarbeidspartner i kombinasjon med medlemsbedrifter innenfor ulike klynger eksternt, blant annet NCMT.

- Det viktigste for meg i min stilling som leder for bærekraft i Selstad vil være at vi alle samarbeider og jobber parallelt for å oppnå de satte bærekraftsmålene i Selstad-konsernet. Mine arbeidsoppgaver er å sikre at vi er miljøvennlige i alle ledd, og definere og implementere nye løsninger for å alltid kunne tilby de beste produktene, løsningene og resirkuleringsmetodene for våre kunder.

Ny leder for fiskeri

Også på avdelingen for fiskeri har det skjedd endringer. Etter 7 år som driftsleder for fiskeredskapsavdelingen i Måløy trer nå Knut Reed inn i rollen som avdelingsleder for en samlet fiskeri-divisjon i Selstad.

Reed kjenner selskapet og driften av fiskeri-service godt, og ser nå frem til å ta tak i nye prosjekter og videre utvikling av divisjonen i rollen som leder for 80 ansatte.