Det er et langsiktig arbeid som ligger bak det å bli Global Gap-sertifisert.  Selskapet oppdaterer alle ansatte årlig i nært samarbeid med farmasøytiske selskaper, for å sikre best mulig praksis. Foto: Provacc.
Det er et langsiktig arbeid som ligger bak det å bli Global Gap-sertifisert. Selskapet oppdaterer alle ansatte årlig i nært samarbeid med farmasøytiske selskaper, for å sikre best mulig praksis. Foto: Provacc.

Nå kan Provacc tilby Global GAP

Nå har Provacc AS mottatt Global GAP-sertifikat. - Vi har jobbet for dette siden vi startet opp i 2011, forteller Krzysztof Suchora driftsleder i Provacc AS.

Publisert

Provacc ble grunnlagt i 2011 og eies av Konrad Nojberg og Krzysztof Suchora. Selskapet har siden oppstarten for åtte år siden vokst til å være en betydelig leverandør av manuelle vaksinasjonstjenester til norske oppdrettere.

De har hovedkontor i Kjølebrønd i Kragerø kommune i Telemark fylke. Ikke i hovedområdet for norsk fiskeoppdrett, men det er likevel en tett forbindelse. En av Provaccs nærmeste naboer og kunder er Sørsmolt.

- De er en av våre viktigste kunder. Vi hadde vårt hovedkontor de to første årene i Ålesund, men vi flyttet deretter til Kjølebrønd, og har ikke angret. Vi har fått mange gode råd fra Sørsmolt, og vi har kunnet utvikle oss som følge av det, forteller Suchora.

Han sier at Global GAP har vært et viktig mål siden 2011.

- Vi trodde at Global GAP ville være viktig allerede etter noen år, men det har tatt litt tid. Men i fjor begynte vi å få krav fra smoltprodusentene for å få dette sertifikatet.

Fokus på opplæring

Standarden er til for å sikre mattrygghet, lav miljøpåvirkning, god fiskevelferd og arbeidsgiverens helse og sikkerhet.

- Vi er derfor stolte over at vår innsats for å oppnå Global Gap-sertifisering nå har betalt seg, og ser på dette som en anerkjennelse av at vi er et selskap som er godt kvalifisert til å betjene den høyt profesjonelle oppdrettsnæringen i Norge, sier konsernsjef Konrad Nojberg.

Suchora forteller at de har utviklet interne operasjonsprosedyrer for opplæring av personell og gjennomføring av vaksinasjonsoperasjoner.

- I tillegg til et omfattende oppstartsprogram, oppdateres alle ansatte årlig. Opplæringen foregår i nært samarbeid med farmasøytiske selskaper som leverer vaksineproduktene, for å sikre best mulig praksis under administrasjon, sier Suchora.

Global GAP er et dyrt sertifikat å kvalifisere seg til, sier han, men i det lange løp tror han det ikke vil kunne drive sin virksomhet uten det.

- I dagens marked er det ikke lett å konkurrere med selskaper fra utenfor Norge som tilbyr lavere priser. Sertifikatet vil definitivt hjelpe oss med å skille oss ut, forteller han.

Spesialisert seg på DNA-vaksine

Selskapet har nå 30 ansatte. De utfører vaksineringstjenester til både laks, regnbueørret og rognkjeks. Og de gjør også intramuskulær DNA-vaksinasjon. Hovedområdet de opererer i er fra Molde til Kragerø.

- DNA-vaksinen er en ny type vaksine. Vi har jobbet tett med vaksineprodusenten Elanco for å utvikle den beste teknikken.

At oppdrettere i PD-sonen vil bruke DNA-vaksinen er det liten tvil om.

- Sammenlignet med i fjor i år vil vi vaksinere dobbelt så mye, sier han og påpeker at han så langt ikke har hørt noen negative tilbakemeldinger om DNA-vaksinen fra brukerne.

Hardt å konkkurrere mot maskinene

De siste årene har automatiserte vaksinemaskiner blitt introdusert til markedet, og dette har vært en stor konkurrent til de manuelle vaksinasjonsfirmaene.

- Alle de nye store smoltanleggene bruker nå maskiner, det er ikke noe å gjøre med. Vi har allerede mistet to kunder på grunn av disse maskinene. Og jeg tror de automatiserte maskinene er også best for de store, da de kan vaksinere mindre partier uten å bringe inn et helt vaksinasjonsteam fra oss eller andre. Men for små og mellomstore smoltprodusenter er det min mening at manuell vaksinasjon er både raskere og billigere, sier han.

Både daglig leder, Konrad Nojberg og driftsleder, Krzysztof Suchora, har lang erfaring i vaksinasjonstjenester. De begynte som vaksinatører i Aqualife i 2006, men etter 5 år startet de sin egen virksomhet.

- Det har ikke bare vært enkelt å drive denne typen forretninger, og det er alltid noen utfordringer, men vi har lært mye, og jeg føler det går bedre og bedre, sier Suchora.

I denne saken ble det opprinnelig hevdet at Provacc var eneste vaksinasjonsselskap som var fullt ut sertifisert for Global GAP. Det stemmer ikke. Saken er derfor oppdatert. Kyst.no beklager.