SalMar sier i kvartalsrapporten at de har ambisjoner om å produsere 150 000 tonn offshore innen 2030.

Rekordhøye laksepriser ga sterkt resultat for SalMar

SalMar fortsatte trenden med sterk operasjonell drift i andre kvartal. Dette kombinert med rekordhøye laksepriser førte til et solid resultat.

Publisert Sist oppdatert

Operasjonell EBIT ble 1 048 millioner kroner i andre kvartal 2022 og det ble slaktet totalt 32 400 tonn laks. Det gir sterke 32,35 NOK per kg i operasjonell EBIT.

Oppdrett Midt-Norge og Nord-Norge fortsatte trenden med sterke biologiske og operasjonelle resultater, noe som resulterte i rekordhøy operasjonell EBIT per kilo på henholdsvis 58,64 og 69,12 kroner. Den underliggende driften i segmentet Salg og industri var solid i kvartalet, men sterke laksepriser og allerede inngåtte fastpriskontrakter påvirket det finansielle resultatet.

Høy kontraktsandel

Icelandic Salmon leverte solide resultater i kvartalet drevet av gode biologiske prestasjoner, høy prisoppnåelse og stabil kostnadsutvikling.

- I andre kvartal fortsatte våre dedikerte ansatte å levere imponerende resultater, sier Linda Litlakalsøy Aase, konsernsjef i SalMar. Foto: Salmar

- Våre resultater ble selvsagt også understøttet av høye laksepriser i markedet, selv om denne heldige markedssituasjonen svekker de finansielle resultatene i Salg og industri på grunn av våre fastpriskontrakter, sier Linda L. Aase, konsernsjef i SalMar.

I andre kvartal var andelen laks solgt på kontrakt 59 prosent. For tredjekvartal forventes kontraktsandelen å være rundt 35 prosent, og rundt 40 prosent for hele året.

- Utvidelsen av smoltanlegget Senja nærmer seg slutten og første rogninnlegg ble gjennomført i sommer og første smoltleveranse er ventet i 2023. Første smoltleveranse fra Tjuin-anlegget forventes i 2024. På slakte- og prosesseringsanlegget InnovaNor, som ble ferdigstilt i fjor, fortsetter opptrappingen av aktiviteten ved slakteri og videreforedling i 2022, skriver selskapet i børsmeldingen.

Vil produsere 150 000 tonn offshore

Videre vil SalMar vokse innen offshore havbruk og gjennom sitt eierskap og aktive rolle som aksjonær i SalMar Aker Ocean. Oppgradering av Ocean Farm 1 og design av nye enheter går i henhold til plan og selskapet vil gjennomføre nye offshore investeringer så fort det regulatoriske rammeverket er på plass.

- Selskapet har ambisjon om å produsere 150 000 tonn laks offshore innen 2030, heter det i rapporten.

SalMar forventer høyere slaktevolum, noe høyere kostnadsnivå og en kontraktsandel på rundt 35 prosent i tredje kvartal.

Volumguiding for 2022 holdes uendret i alle regioner. Forventet slaktevolum i Norge er 175 000 tonn, Island 16 000 tonn og for Skottland på 46 000 tonn.

Les hele rapporten til SalMar her.