Konsernsjef Gustav Witzøe kan melde om sterke biologiske prestasjoner som igjen har gitt sterke resultater, tross en svekket laksepris i kvartalet.

Knallsterkt resultat av Salmar - gir raust utbytte til aksjonærene

Ikke alle selskap har fått tredjekvartalsnedtur av Covid-19. Salmar er definitivt et av dem.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

  • SalMar ASA leverte et operasjonelt driftsresultat (EBIT) på 646,8 millioner kroner i tredje kvartal 2020, opp fra 613,5 millioner kroner i samme periode i 2019.
  • For den norske virksomheten endte operasjonelt driftsresultat (EBIT) på 668,7 millioner kroner i kvartalet, opp 13 prosent fra tilsvarende periode i  2019.
  • Samlede driftsinntekter utgjorde i overkant av 2,9 milliarder kroner i kvartalet, opp fra snaut 2,8 milliarder fra tredje kvartal i fjor.
  • Slaktevolumet for kvartalet var på 37 100 tonn, mot 35 800 tonn i tilsvarende periode i fjor.
  • Det operasjonelle driftsresultatet per kilo endte på 17,46 kroner per kilo, opp fra 17,12 kroner per kilo i tredje kvartal i fjor.

- Oppgangen skjer på tross av den gjennomsnittlige spotprisen på laks i perioden (NASDAQ Salmon Index) var NOK 2,08 lavere enn samme periode i fjor, melder SalMar.

- Fantastisk innsats fra våre ansatte over tid gjør at SalMar igjen legger bak seg et kvartal med sterke resultater. Gode strategiske vurderinger og et tydelig operasjonelt fokus har ført til sterke biologiske og operasjonelle prestasjoner i hele verdikjeden. Dette har resultert i god kapasitetsutnyttelse, god kostnadsutvikling og solid prisoppnåelse med tilhørende marginer. Dette i en periode med økt usikkerhet både for ansatte og i markedet som følger av koronapandemien, sier konsernsjef Gustav Witzøe.

Segment Midt-Norge

- Segment Midt-Norge leverer igjen et sterkt resultat, og høster fruktene av god operasjonell drift og solide biologiske prestasjoner, skriver selskapet.

Hovedvekten av volumet i kvartalet kom fra vår2019-generasjonen, som har hatt svært gode biologiske prestasjoner og nå er ferdig utslaktet.

Øvrig slaktevolum er fra høst 2019 generasjonen som vi vil fortsette slakting av i fjerde kvartal.

- Denne generasjonen presterer også godt. I fjerde kvartal forventes et vesentlig lavere slaktevolum og produksjonskostnader på samme nivå som årets tredje kvartal, heter det.

Segment Nord-Norge

Segment Nord-Norge leverer også et godt driftsresultat i perioden.

Hele slaktevolumet består av fisk som ble satt i sjøen våren 2019, en generasjon som har vist meget god biologisk utvikling siste kvartal.

- Resultatet ble imidlertid noe påvirket av lav prisoppnåelse, da slaktingen ble utført i september da prisene var på sitt laveste, skriver selskapet.

SalMar fortsetter slakting av vår 2019 generasjonen i fjerde kvartal og forventer tilsvarende kostnader, men vesentlig høyere slaktevolum sammenlignet med tredje kvartal.

Svakt på Island

Tredje kvartal ga som ventet et svakt resultat for Icelandic Salmon (tidligere Arnarlax).

Resultatet er preget av svak prisoppnåelse og høy uttakskost på 2018 generasjonen.

I fjerde kvartal starter man slakting av 2019 generasjonen som har vist bedre biologiske prestasjoner og lavere kostnadsnivå, og det forventes høyere volum og lavere kostnader i fjerde kvartal.

I oktober gjennomførte Icelandic Salmon en vellykket rettet emisjon på ca. 647 millioner kroner og selskapet hadde også sin første handelsdag på Merkur Market den 27. oktober.

Markedsusikkerhet i Salg og prosessering

For segmentet Salg og prosessering har tredje kvartal ifølge SalMar vært preget av høy markedsusikkerhet som følge av koronapandemien.

- Segmentet leverte likevel et sterkt resultat i perioden, som følge av både solid drift, god kapasitetsutnyttelse og positivt bidrag fra fastpriskontrakter som følge av lavere spotpris. Segmentet oppnådde et driftsresultat på NOK 156 millioner, sammenlignet med et resultat på 102 millioner kroner i tredje kvartal 2019.

Kontraktsandelen i kvartalet var på 25 prosent, og man forventer samme nivå i fjerde kvartal.

Covid-19

De påpeker at spredningen av coronaviruset og de medfølgende smittebegrensede tiltak som har blitt iverksatt over hele verden har skapt økt markedsusikkerhet.

- SalMar er imidlertid godt rigget til å håndtere slike kriser, da selskapet har god finansiell fleksibilitet og kapasitet til å videreforedle produkter lokalt før de sendes ut i verden. SalMar har hittil ikke registrert smittetilfeller i organisasjonen, skriver de.

Opprettholder investeringsprogrammer

Selv med den makroøkonomiske usikkerheten som preger dagens marked, har SalMar stor tro på veien videre for havbruksnæringen.

Styret mener SalMar har et godt grunnlag for fortsatt positiv utvikling, både innenfor havbasert og tradisjonell oppdrettsvirksomhet. Selskapet opprettholder derfor sine pågående investeringsprogrammer for å sikre utvikling av en allerede robust plattform for videre vekst.

Kjøpet av i overkant av 8 000 tonn i økt MTB kapasitet ved trafikklysauksjonen i august, underbygger deres sterke tro på fremtiden til havbruksnæringen.

SalMar opprettholder sine forventninger for totalt slaktevolum i Norge på 152 000 tonn, og økt MTB kapasitet gir fleksibilitet til å tilpasse uttaksprofil på biologien sine betingelser.

Forventingen for Island holdes uendret på 12 000 tonn i 2020.

Forventet slaktevolum for 2021 økes henholdsvis til 163 000 tonn for Norge og 14 000 for Island.

Gir utbytte

SalMar skriver i sin kvartalspressemelding at over de siste kvartalene har selskapet vist sin evne til å tilpasse seg endrede markedsforhold ved å levere sterke resultater og beholde en solid finansiell posisjon.

-På bakgrunn av dette innstiller styret på å betale ut 13 NOK per aksje i utbytte for regnskapsåret 2019 i desember 2020, og vil derfor kalle inn til ekstraordinær generalforsamling 4. desember 2020.

Styret har oppdatert selskapets utbyttepolicy som definerer langsiktige finansielle mål og utbytteform. Utbytteforslaget for regnskapsåret 2020 vil bli offentliggjort ved fremleggelsen av resultatet for 4. kvartal 2020. Etter styrets vurdering er SalMars finansielle kapasitet for videre vekst sterk.