SalMar vil øke volumet betydelig, men setter flere offshoreprosjekter på hold

SalMar forventer betydelig volumvekst i 2024 hvor man begynner å ta ut uutnyttet potensiale i eksisterende lisenser.

Publisert Sist oppdatert

Salmar forteller i sin kvartalsrapport for tredje kvartal at resultatene er spesielt gode i Norge.

Operasjonell EBIT for konsernet var NOK 2 300 millioner. 

Totalt slaktevolumvar 78 100 tonn. 

Operasjonell EBIT per kilo var NOK 29,5.

Operasjonell EBIT for Norge isolert var NOK 2 274 millioner. 

Slaktevolumet i Norge var 74 000 tonn og driftsresultat per kilo var NOK 30,7.

- Oppdrettssegmentene i Nord- og Midt-Norge leverer sterke resultater drevet frem av solid biologisk status og gode resultater på drift. Volumet økte og kostnadsnivået ble redusert, skriver de.

Salg og Industri fortsatte å vise solide driftsresultater, understøttet av effektiv drift i slakterier og videreforedlingsanlegg, samt høykapasitetsutnyttelse. 

Kontraktsandelen var på 15 prosent, med positivt bidrag.

Icelandic Salmon startet opp igjen slakt i juli 2023, etter en pause i andrekvartal. Høyere kostnader påvirket resultatene i tredje kvartal.

SalMar Aker Ocean har to offshore-prosjekter i drift etter at Arctic Offshore Farming ble en del av segmentet fra Q4 2023.

Frode Arntsen, konsernsjef i Salmar.

Scottish Sea Farms rapporterte resultatforbedring sammenliknet med forrigekvartal, men var fortsatt preget av vedvarende biologiske utfordringer.

SalMar opprettholder sin volumguiding for 2023 i Norge, inkludert SalMarAker Ocean, på 243,000 tonn. 

På Island øker volumguiding med 1 000 tonn til1 7 000 tonn og i Skottland reduseres volumguiding med 2 000 tonn til 25 000tonn (100 % basis).

Det forventes betydelig volumvekst i 2024. 

Volumguiding er 257,000 tonn i Norge, 7,000 tonn fra SalMar Aker Ocean, 15,000 tonn på Island og 37,000tonn i Skottland (100 % basis). 

Grunnrenteskatten på verdiskapingen i sjø i Norge for de første ni månedene av 2023 er regnskapsført i tredje kvartal, basert på beste nåværende estimat.

- SalMar er sterkt uenig i innføringen av denne skatten og vil fortsette å søke dialog med myndigheter og beslutningstakere. 

For ett år siden, i november 2022, ble NTS, NRS og SalmoNor en del av SalMar. Sammenslåingen muliggjør årlige løpende synergier som estimeres å utgjøre NOK 844 millioner.

SalMar styrket også sin balanse i kvartalet gjennom salget av Frøy og i fjerde kvartal stemte aksjonærene for å kansellere 13.1 millioner egne aksjer.

Kommentarer til resultat for tredje kvartal

- Vi har lagt bak oss nok et godt kvartal, spesielt i vår norske virksomhet. Det har gitt gode resultater. Røkterne i både Midt-Norge og Nord-Norge har levert gode biologiske resultater som igjen gir gode økonomiske resultater. På land har våre ansatte innen salg og industri håndtert og disponert store volum bra, sier Frode Arntsen, CEO i SalMar.

- Vi har kommet langt med gjennomføringen av pågående strategiske grep. Som et resultat av dette har vi styrket vår finansielle posisjon. Integreringen av virksomhet fra NRS, NTS og SalmoNor etter oppkjøpet i fjor går som planlagt. Det ligger an til at vi henter ut større synergier enn opprinnelig estimert. Salget av Frøy i tredje kvartal har bidratt til å styrke vår finansielle posisjon ytterligere, legger Arntsen til. 

Volumvekst i 2024 

SalMar forventer betydelig volumvekst i 2024 hvor man begynner å ta ut uutnyttet potensiale i eksisterende lisenser. 

I Norge forventer SalMar 257 000 tonn, SalMar Aker Ocean 7 000 tonn, Icelandic Salmon 15 000 tonn og gjennom tilknyttet selskap Scottish Sea Farms 37 000 tonn. 

Camilla Lie og Madeleine Kiær på havmederen til Salmar.

Inkludert relativ andel fra Scottish SeaFarms gir dette samlet 298 000 tonn og er en økning på 9 % fra volum i 2023.

Det er forventet lav tilbudsvekst globalt i 2024, og i dette markedet vil SalMar øke volum betydelig. 

Nye offshore enheter i Norge satt på hold 

Grunnet regulatorisk usikkerhet har SalMar Aker Ocean vedtatt å sette det videre arbeidet med offshore havbruk i Norge på hold.

Selskapet vil fremover ha fullt fokus på å vokse semi-offshore og utnyttekapasiteten fra sine to semi-offshore enheter gjennom produksjon av bærekraftig norsk laks, samt fortsette å utforske muligheter utenfor Norge.