Salmar hadde et operasjonelt driftsresultat på 1 milliard kroner i årets siste kvartal i 2022. For regnskapsåret 2022 foreslår styret i SalMar et utbytte på samme nivå som i 2021, 20,00 kroner per aksje.

SalMar:
Utfordringer i midt, og i Skottland, men bra i nord

Biologiske utfordringer påvirket resultatet i Midt-Norge og til deleide Scottish Sea Farms, mens aktiviteten i Nord-Norge fortsatte å levere sterkt. Det er noen av hovedkonklusjonene i Q4-resultatet til SalMar.

Publisert Sist oppdatert

Selskapets egne hovedkonklusjoner:

* Fjerde kvartal 2022 markerte slutten på et begivenhetsrikt år for SalMar med strategiske grep som vil styrke selskapets posisjon som ledende tilbyder av sunn og bærekraftig laks. SalMar er nå verdens nest største produsent av atlantisk laks.

* Året siste kvartal resulterte i en total operasjonell EBIT for konsernet på NOK 1006 millioner. Totalt slaktevolum var 62 700 tonn (NOK 16,05 per kg).

* Operasjonell EBIT for Norge var NOK 956 millioner med et slaktevolum på 56 700 tonn (NOK 16,86 per kg). Biologiske utfordringer påvirket resultatet i Midt-Norge (EBIT/kg 14,84 kr), mens Nord-Norge fortsatte å levere sterkt (EBIT/kg 32,29 kr).

* Salg og industri leverte solide operasjonelle prestasjoner, med rekordhøy aktivitet på sine slakterier og videreforedlingsanlegg.

* Fortsatt gode resultater fra Icelandic Salmon (EBIT/kg 16,37 kr) med rekordhøyt slaktevolum.

* Svake resultater fra Scottish Sea Farms (EBIT/kg -17,46 kr) på grunn av biologiske utfordringer (mikromaneter og gjelleproblemer).

* Gjennom en rekke transaksjoner er nå sammenslåingen med NTS, NRS og SalmoNor ferdigstilt og resultatene er konsolidert inn i selskapets regnskap fra november 2022. Engangskostnader som følge av transaksjonene på NOK 120 millioner påvirker resultatet for fjerde kvartal.

* SalMar vurderer strategiske alternativer for eierskapet i Frøy ASA, med sterk interesse fra flere parter.

* For regnskapsåret 2022 foreslår styret et utbytte på samme nivå som i 2021, NOK 20,00 per aksje.

Rekordhøyt slaktevolum i årets siste kvartal og sterke resultater for 2022

Frode Arntsen, konsernsjef i Salmar sier det var et blandet resultat for konsernet.

NTS, NRS og SalmoNor ble konsolidert inn i SalMar sitt regnskap fra november 2022. Dette er en viktig årsak til at totalt slaktevolum volum nådde 62 700 tonn i fjerde kvartal. Total operasjonell EBIT for konsernet var på NOK 1 006 millioner med operasjonell EBIT per kg på NOK 16,05.

SalMars operasjonelle resultat i Q4 var preget av fortsatt solide prestasjoner i Nord-Norge, god kapasitetsutnyttelse og solide operasjonelle prestasjoner i salg og industri, og rekordhøye slaktevolumer i Island. Resultater i Midt-Norge er derimot svakt som følge av biologiske utfordringer.

Og engangskostnader som følge av transaksjonene på NOK 120 millioner påvirker resultatet for fjerde kvartal.

- Våre dedikerte og svært dyktige ansatte har fortsatt å levere solid operasjonell innsats, men på grunn av biologiske utfordringer har det ført til et kvartal med noe blandet resultat for konsernet. De biologiske utfordringene i Midt-Norge ble håndtert klokt selv om det får negative effekter på resultatet, sier SalMars konsernsjef Frode Arntsen.

For 2022 ble totalt slaktevolum for konsernet 193 700 tonn med en total operasjonell EBIT på NOK 4 465 millioner og operasjonell EBIT per kg på NOK 23,05.

- Vi har aldri levert så mye laks til kunder over hele verden som vi har gjort i 2022, dette har resultert i et godt finansielt resultat for helåret som er drevet av sterke operasjonelle prestasjoner og god etterspørsel etter laks med dertil høye laksepriser, fortsetter Arntsen.

Investeringer vris mot land og utland

- Som følge av oppkjøpet av NTS, NRS og SalmoNor har SalMar fått mer enn 500 nye medarbeidere.

I 2023 fortsetter selskapet å investere i allerede påstartede prosjekter, samlet forventer selskapet å investere NOK 2,1 milliarder i 2023.

Nye prosjekter er satt på vent grunn av usikkerheten rundt forslaget om grunnrenteskatt i Norge.

- Både nivå og innretning på skatteforslaget vil bidra til å vri investeringer fra havbruk i Norge til andre land, og andre næringer. Forslaget vil i tillegg inndra store deler av investeringskapitalen i Norges største fornybare eksportnæring. Dette vil sterkt ramme næringens innovasjonskraft og investeringsevne på norskekysten, resultatet vil bli nedbygging av norsk industri og eierskap og sette Norske industriarbeidsplasser og Norges posisjon som verdensledende i næringen i fare. Ikke noe annet land har innført en skatt av denne art og på dette nivå på noen del av sin matproduksjon. Fortsatt er det uklart for oss hvilke rammebetingelser vi har å forholde oss til to måneder inn i 2023, dette er uholdbart for en av Norges viktigste eksportnæringer, sier Arntsen.

Salmar forventer en større vekst i volum i 2023 for konsernet.

Forventer betydelig volumvekst for SalMar i 2023, men lav tilbudsvekst globalt

- Vi ser et stort uutnyttet potensial for forbedring og vekst i alle deler av vår virksomhet, ikke minst innenfor våre eksisterende lisenser. I fjerde kvartal har vi fått på plass den nye operasjonelle strukturen for «nye» SalMar i Norge og vi vil igjennom 2023 optimere driften slik at vi tar ut det betydelige potensialet vi ser i kjøpene vi har gjennomført, sier Arntsen.

Det er forventet lav økning i global produksjon av atlantisk laks i 2023. Men som følge av oppkjøpene forventer SalMar en betydelig volumvekst. For 2023 har SalMar beholdt sin volumguiding for Norge på 243 000 tonn og for Island på 16000 tonn. For Skottland er guidingen redusert til 37 000 tonn.

For første kvartal 2023 forventer selskapet betydelig lavere volumer enn i forrige kvartal og tilsvarende kostnadsnivå. Kontraktsandelen for første kvartal og for 2023 som helhet vil være henholdsvis rundt 25% og 10%.