Regjeringen arbeider å hardt for å sikre full forskrivningsrett for fiskehelsebiologer i Norge. Foto: MSD

Regjeringen vil ha full forskrivningsrett for fiskehelsebiologene

EU vedtok nylig en ny forordning om veterinære legemidler. Forordningen har skapt stor tvil om fiskehelsebiologenes forskrivningsrett for antibiotika. Nå vil regjeringen jobbe for fortsatt full forskrivingsrett. 

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Regelverket om veterinære legemidler sorterer under helseministeren. Norske myndigheter har aktivt fremmet norsk interesser og standpunkter overfor EU i denne saken skriver Regjeringen i en pressemelding. 

- Forskrivningsretten for fiskehelsebiologer har vært en av sakene som har blitt fremmet tydelig fra norske myndigheters side, poengterer de.

Faglig likestilte

Regjeringen skriver at de står fast ved prinsippet om at fiskehelsebiologer og veterinærer er faglig likestilte på fiskehelseområdet, slik det er nedfelt i norsk lovgivning. EUs arbeid knyttet til en regulering av forskrivningsretten for dyrehelsepersonell rokker ikke ved norske myndigheters holdning og syn på dette. 

Det var i går et møte mellom ulike interessenter og statssekretærene i Helse- og omsorgsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet om fiskehelsebiologenes forskrivningsrett. Interessentene var TEKNA, Legemiddelindustrien, Sjømat Norge. Dessuten Universitetet i Bergen og Norges arktiske universitet, som utdanner fiskehelsebiologer.

- Fiskehelsebiologene spiller en meget viktig rolle i norsk fiskeoppdrett, skriver de i pressemeldingen.

Kjemper for full forskrivningsrett

Regjeringens mål er å videreføre full forskrivningsrett for fiskehelsebiologene i Norge. Arbeidet opp mot EU vil ta tid, iallfall et år. Det nye regelverket vil ikke tre i kraft før om tre år i EU og det tas sikte på at det får anvendelse fra samme tidspunkt i Norge.

Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Landbruks- og matdepartementet, vil samarbeide om saken. Interessentene vil bli holdt orientert om arbeidet.

Les alle sakene Kyst.no har hatt om reseptrett nedenfor: