Illustrasjonsfoto: Selstad.
Illustrasjonsfoto: Selstad.

Selstad med solid resultat

Utstyrsleverandøren har igjen klart et solid resultat. 

Publisert

Selstad produserer oppdrettsutstyr, fiskeredskaper, tau, sikkerhetsutstyr og utstyr til industri og offshore, og deres spisskompetanse ligger spesielt innen oppdrettsutstyr og fiskeredskaper.

Selskapet økte omsetningen i 2017, og gikk fra 302,8 millioner i 2016 til 353,2 millioner i fjor. Driftsresultatet gikk også opp en million, fra 23,4 millioner til 24,4 millioner kroner i fjor.

Nøkkeltall:
Nøkkeltall:

Årsresultat for 2017 var 15,9 millioner og 16,6 millioner i 2016. 

Basert på budsjett og selskapets langsiktige strategiske planer er det styrets oppfatning at utsiktene for 2018 er tilfredsstillende.

Samlet kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter i selskapet var på kroner 22 mill. Samlede investeringer i 2017 var på  9,6 millioner.

Selskapets aksjonær Selstad Holding tar et utbytte på ti millioner kroner, samme som i fjor. Selstad omdisponerer også omlag seks millioner til annen egenkapital. 

Selstad:

  • Selstads hovedkontor og -anlegg ligger i Måløy, og har 12 avdelinger og datterselskaper i Norge og Danmark.
  • For å kunne tilby optimale produkter og tjenester har de også tilknyttede selskaper i Sør-Afrika, Island og Grønland, og samarbeidspartnere i Russland, India, Frankrike, Holland og Skottland.
  • Selskapet er en internasjonal leverandør av kompetanse og utstyr til maritime næringer, og har hatt over 60 års drift.
  • Forretningsområdene er oppdretts-utstyr, fiskeredskaper, tauproduksjon, sikkerhetsutstyr og utstyr til industri og offshore.

Sum egenkapital og gjeld er steget fra 166,9 millioner i 2016 til 206,8 millioner i fjor. 

Godt arbeidsmiljø

Totalkapitalen ved utgangen av året 206,8 mill. kroner sammenlignet med 167 mill. kroner året før. Egenkapitalandel pr. 31.12.2017 var 31,8 %, mot 35,8 % pr. 31.12.2016.

Arbeidsmiljøet anses å være tilfredsstillende og styret melder i årsberetningen at det har ikke vært iverksatt spesielle tiltak på dette område gjennom året.

Sykefraværet har i 2017 vært på 5,8 %, av dette utgjør langtidsfraværet 2,5 %. Det var pr.31.12.17 totalt 145 sysselsatte årsverk i selskapet, 22 av disse var kvinner. Selskapets styre har hatt fire medlemmer, tre menn og en kvinne.

Selskapet åpnet i fjor en ny servicestasjon i Kvinnherad, som skal utføre vask og vedlikehold av notposer, samt operere som lager av fortøyningsutstyr og annet relevant for oppdretterne i området.