Nå blir det opp til ankeutvalget i Høyesterett om saken skal få bli behandlet der. Foto: Andreas Haldorsen, CC BY-SA 4.0
Nå blir det opp til ankeutvalget i Høyesterett om saken skal få bli behandlet der. Foto: Andreas Haldorsen, CC BY-SA 4.0

Trafikklysdommen ankes til Høyesterett i dag: Ber om opphevelse og full, ny behandling

Oppdretteren i PO4 tapte mot staten både i tingretten og lagmannsretten. Nå setter de sin lit til at Høyesterett skal sende saken i retur for full ny behandling i lagmannsretten. Men de anker ikke på bevisbedømmelse, selv om de mener denne er feil.

Ettersom dommen i lagmannsretten ble forkynt 3. mai i år, utløper ankefristen i dag, 3. juni. Og i dag går altså anken av gårde ad elektronisk vei, inn i aktørportalen i domstolssystemet.

I anken heter det at dommen påankes i sin helhet. Den ankes på to forhold.

- Anken gjelder feil ved lagmannsrettens rettsanvendelse og saksbehandling. Også lagmannsrettens bevisbedømmelse er feil, slik oppdretterne ser det, men dette benyttes ikke som ankegrunn for Høyesterett, heter det.

Bli abonnent hos Kyst.no

For å få tilgang til dette innholdet trenger du et abonnement med Kyst.no Pluss-saker inkludert.

Bli abonnent og les denne og mange andre pluss-saker.

Kyst.no Pluss Personlig

Du får: Kyst.no Pluss-saker

199,-

per måned

KJØP

Kyst.no Pluss Årlig

Du får: Kyst.no Pluss-saker

2189,-

per år

KJØP

Kyst.no Pluss bedrift

Administrer flere abonnement på ett sted og betal med faktura.

2189,-

per år

KJØP