Fotomontasje: Kyst.no
Fotomontasje: Kyst.no

- Derfor var ikke vilkåret for nedtrekk oppfylt

I anken til Gulating lagmannsrett gis det en detaljert argumentasjon over hvorfor man mener vilkåret for å gi oppdretterne i PO4 rødt lys, ikke var oppfylt.

Publisert

Oppdretternes advokat Trond Hatland i Advokatfirmaet Thommessen påpeker i anken at akvakulturloven § 9 tredje ledd krever at en nedjustering skal være "nødvendig ut fra hensynet til miljøet".

Han viser til at det av Produksjonsområdeforskriften § 8 følger at påvirkningen av lakselus på vill laksefisk er miljøindikator og at departementet skal vurdere om miljøpåvirkningen i et produksjonsområde er akseptabel, moderat eller uakseptabel. For at miljøpåvirkningen skal stemples som "uakseptabel" og lede til vedtak om nedregulering av selskaps-MTB, må det ifølge advokaten godtgjøres at mer enn 30 prosent av villakspopulasjonen i produksjonsområdet dør som følge av luseinfeksjon forårsaket av lus fra oppdrett

- Det er staten som har bevisbyrden for dette, påpeker han.

Bli abonnent hos Kyst.no

For å få tilgang til dette innholdet trenger du et abonnement med Kyst.no Pluss-saker inkludert.

Bli abonnent og les denne og mange andre pluss-saker.

Kyst.no Pluss Personlig

Du får: Kyst.no Pluss-saker

199,-

per måned

KJØP

Kyst.no Pluss Årlig

Du får: Kyst.no Pluss-saker

2189,-

per år

KJØP

Kyst.no Pluss bedrift

Administrer flere abonnement på ett sted og betal med faktura.

2189,-

per år

KJØP