- Forutsetningen for vellykket øvelse er at man kan sammenholde det registrerte med det predikerte. Her er det alt for stort avvik mellom predikert og observert verdi, og mange observasjoner har så lave nivå at de har liten representasjonsverdi. Dermed er prediksjonsevnen i dataene lik null, sa Bjarne Gjerde under sin vitneforklaring i Sogn og Fjordane tingrett. Foto: Privat.
- Forutsetningen for vellykket øvelse er at man kan sammenholde det registrerte med det predikerte. Her er det alt for stort avvik mellom predikert og observert verdi, og mange observasjoner har så lave nivå at de har liten representasjonsverdi. Dermed er prediksjonsevnen i dataene lik null, sa Bjarne Gjerde under sin vitneforklaring i Sogn og Fjordane tingrett. Foto: Privat.

Slaktet forskning som ga støtte til Havforskningsinstituttets lusemodell

Nypensjonert Nofimaforsker, Bjarne Gjerde har gått gjennom en vitenskapelig artikkel som setter kvalitetsmerke på en av delmodellene som ekspertgruppen i Trafikklyssystemet bruker som grunnlag for sine råd. Den viser en svært dårlig sammenheng, var hans konklusjon i retten.

Publisert

Stridens kjerne er et stykke forskningsarbeid som forskere ved Havforskningsinstituttet gjorde i 2018 i forhold til den delen av HIs lusemodell der man regner ut konsentrasjonen av luselarver i sjøen. Dette gjøres basert på en strømmodell langs kysten, og med bl.a. rapporterte lusenivå fra oppdrettsanleggene som en av flere input/forklaringsvariabler. I tillegg består HIs modellering av en virtuell vandringsmodell som er koblet opp mot konsentrasjonen av luselarver i sjøen fra den første modellen, og som brukes til å anslå forventet dødelighet på utvandrende smolt. Den virtuelle smoltmodellen skal også ta inn dødelighetsmodellen, slik at den produsere et estimat for dødelighet per elvebestand.

I en sak på Havforskningsinstituttets egne hjemmesider sa førsteforfatter Mari Skuggedal Myksvoll:

«Nå har vi sammenlignet data fra overvåkingsprogrammet med resultatene fra modellen. Disse stemmer veldig godt overens, dermed vet vi at modellen er like god i hele landet og innover i fjordene, forteller Myksvoll»

Bli abonnent hos Kyst.no

For å få tilgang til dette innholdet trenger du et abonnement med Kyst.no Pluss-saker inkludert.

Bli abonnent og les denne og mange andre pluss-saker.

Kyst.no Pluss Personlig

Du får: Kyst.no Pluss-saker

199,-

per måned

KJØP

Kyst.no Pluss Årlig

Du får: Kyst.no Pluss-saker

2189,-

per år

KJØP

Kyst.no Pluss bedrift

Administrer flere abonnement på ett sted og betal med faktura.

2189,-

per år

KJØP