Robert Eriksson, administrerende direktør i NSL. Foto: Håvard Holmøy.

Eriksson ber Sandberg tildele konsesjoner til fastsatt pris

Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL) melder de ber fiskeriminister, Per Sandberg (FrP), holde av deler av veksten til å bygge opp små- og mellomstore oppdrettere, og at konsesjoner tildeles til en fastsatt pris og ikke bare etter auksjonsprinsippet.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Tidligere denne uken varslet fiskeriministeren at trafikklyssystemet trer i kraft i midten av oktober, men ville ikke si noe om hvor mye prisen på veksten blir eller hvordan den skal fordeles mellom eksisterende, og nyt tillatelser.

Les også:  Slik blir videre prosess med trafikklyssystemet

Administrerende direktør i NSL, Robert Eriksson, mener det er uhyre viktig at det legges til rette for at vi fortsatt kan ha et stort antall små- og mellomstore havbruksselskaper med en klar tilhørighet i lokalsamfunnet.

- Derfor bør man holde av deler av veksten til å bygge opp små og mellomstore oppdrettere. Dette kan gjøres ved at det tildeles konsesjoner til en fastsatt pris for denne kategorien bedrifter, og ikke ensidig bare etter auksjonsprinsippet, sier Eriksson i en pressemelding.

NSL mener nye konsesjoner bør tildeles etter søknad, med fast pris basert på ett sett av enkle kriterier i henhold til kompetanse og økonomisk grunnlag. Vederlaget bør ikke overstige relativt sett vederlaget for den prosentvise veksten.

- Å tildele konsesjoner kun etter auksjonsprinsippet er ikke riktig og rettferdig, så lenge de små og mellomstore ikke kan følge de store aktørene i slike budrunder. Resultatet kan da fort bli at man sitter igjen men noen få store gigantselskaper. En slik utvikling vil kunne føre til en svært negativ utvikling av mange lokalsamfunn, og være ekstremt kortsiktig, sier NSLs administrerende direktør.

Til syvende og sist handler dette uansett om lokalsamfunnenes vilje til å legge til rette for vekst i næringa. NSL viser til at man ikke må glemme at det er de små- og mellomstore oppdretterne som var de som startet det hele og ga den nødvendige legitimitet til næringens utvikling.

- Vi mener at nye tillatelser vil være en del av den politiske verktøykassen for å styre næringen i ønsket retning. Jeg har tiltro til at Sandberg ser det samme som meg, og at han tar i bruk verktøykassa på en riktig måte. Uten lokalt eierskap mister man aksept for bruken av kystsonen, avslutter Eriksson