Med utgangspunkt i eksisterende teknologi, samt kommende teknologi som f.eks. 5G, er bransjen i økende grad moden for å overføre styringen av ROV-er til piloter som befinner seg i landbaserte kontrollsentre. Foto: SINTEF Ocean

Mot assistert autonomi under vann

Ved å kombinere slike metoder, for eksempel med automatisk deteksjon av hull i nøter eller metoder for å reparere hull med manipulatorer festet på ROV-er, kan man forestille seg en framtid der ROV-pilotens funksjon er å overvåke autonome oppdrag, istedenfor å aktivt styre dem.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Det skriver forskere ved Sintef i en artikkel i Norsk Fiskeoppdrett nr 12.

Fagartikkelen de der presenterer, er den andre av i alt tre som omhandler undervannsrobotikk for havbruksoperasjoner

- Over tid har ubemannede undervannsfarkoster som ROV-er blitt et av akvakulturens viktigste redskaper for å få innblikk og kontroll over situasjonen under vannoverflaten. Slike fartøy kan f.eks. bli brukt til inspeksjon av not og fortøyningsliner, vask av not og overvåkning av fisk ved fôring, under trenging og etter avlusing. Samtidig foregår det en teknisk utvikling der eksisterende robotikkløsninger optimaliseres for havbruk, med bedre tilpasning av farkoster, høyere autonomigrad og større presisjon, skriver Sintef-forskerne.

I det som er den andre av tre artikler i en artikkelserie, presenteres SINTEF Oceans teknologiske bidrag for å oppnå dette.

I den første delen av denne artikkelserien, som står på trykk i Norsk Fiskeoppdrett nr 11, presenterte de ulike metoder for å beregne posisjonen til ROV-er i merden, samt metoder for å beregne posisjon relativt til noten.

I den andre artikkelen, i NF nr 12, tar de for seg metoder for autonom notfølging, dynamisk posisjonskontroll i merd og teknologiske bidrag mot fjernstyring av ROV-operasjoner i havbruk.

- Dagens ROV-operasjoner krever mange ressurser. Utover selve undervanns-fartøyet, trenger man både moderskip og personell, samt en dyktig pilot. Operasjoner er derfor både kostbare og tidkrevende. Med utgangspunkt i eksisterende teknologi, samt kommende teknologi som f.eks. 5G, er bransjen i økende grad moden for å overføre styringen av ROV-er til piloter som befinner seg i landbaserte kontrollsentre, skriver de i artikkelen.

De påpeker at dette er en utvikling ROV-operatører i olje-og-gass-industrien har satset på, og som enkelte leverandører av ROV-operasjoner til havbruksnæringen også har begynt å tilby, skriver de.

De forteller at ved å fjerne reisetid, -og kostnader for ROV-piloter, kan fjernstyring bidra til at dyktige ROV-piloter kan utføre flere oppdrag per dag og redusere kostnadene knyttet til hvert oppdrag.

- Ved å inkludere funksjoner som øker autonomigraden kan man avlaste ROV-piloter ytterligere.  Kvaliteten på inspeksjoner kan også økes ved å utvikle algoritmer som gjør færre feil enn en menneskelig «motpart». Autonom not-relativ manøvrering er kun et eksempel på bidrag som kan senke behovet for aktiv menneskelig kontroll. Ved å kombinere slike metoder, for eksempel med automatisk deteksjon av hull i nøter eller metoder for å reparere hull med manipulatorer festet på ROV-er, kan man forestille seg en framtid der ROV-pilotens funksjon er å overvåke autonome oppdrag, istedenfor å aktivt styre dem, skriver de.