Frya Oppdrett ønsker å bygge et anlegg med produksjonshall for matfisk, settefisk og stamfisk, samt eget slakteri. Driva Aquaculture, som står bak Frya Oppdrett, har også planer om landbasert anlegg i Oppdal (illustrasjon). Søknaden der ble sendt i 2020, og ligger nå til vurdering hos Fiskeri- og næringsdepartementet.
Frya Oppdrett ønsker å bygge et anlegg med produksjonshall for matfisk, settefisk og stamfisk, samt eget slakteri. Driva Aquaculture, som står bak Frya Oppdrett, har også planer om landbasert anlegg i Oppdal (illustrasjon). Søknaden der ble sendt i 2020, og ligger nå til vurdering hos Fiskeri- og næringsdepartementet.

Positiv til fjellørret på land

Frya Oppdrett har søkt om etablering av ny lokalitet for landbasert oppdrett av settefisk, matfisk og stamfisk av fjellørret i Ringebu kommune. Selskapet har nå fått positive tilbakemeldinger.

Publisert