Skal overvåke bakterier i sjøvann og lete etter gener av betydning for sårutvikling.

Søker svar om laksesår i sjøvann og i bakterienes gener

Forskerne ved Veterinærinstituttet ønsker å finne ut av hvorfor bare noen få bakteriestammer er overrepresentert blant laks med sår.

Publisert Sist oppdatert

Veterinærinstituttet skriver i en sak at bakterielle sårlidelser forårsaker store dyrevelferdsmessige og økonomiske problemer innen norsk lakseoppdrett. Et FHF-finansiert prosjekt ledet av Veterinærinstituttet, skal bidra til et bedre kunnskapsgrunnlag ved å studere de involverte bakterieartene, både fra sjøvann og fisk.

To sentrale bakterier

Moritella viscosa og Tenacibaculum spp. regnes som de bakteriene med størst betydning for sårutvikling hos norsk oppdrettslaks i sjø.

- Mange ulike varianter av disse forekommer langs norskekysten, men vi har tidligere avdekket at kun noen få varianter til enhver tid dominerer i laks med sår. Samtidig er rollen til den mindre studerte bakterien Aliivibrio wodanis, i forbindelse med sårutvikling, fremdeles uavklart, forteller seniorforsker Snorre Gulla ved Veterinærinstituttet.

Skal overvåke bakteriene i sjøvann og lete etter gener av betydning for sårutvikling

På utvalgte oppdrettsanlegg skal populasjonsdynamikken blant M. viscosa og Tenacibaculum spp. i sjøvann kartlegges gjennom ett år. Dette vil sammenstilles med bakteriefunn fra laks med sår i samme område, for å få en bedre forståelse aSv hvordan disse aspektene henger sammen.

I tillegg til den PCR-baserte kartleggingen av sjøvann, vil bioinformatisk analyse av helgenom-sekvenser fra bakteriene la oss identifisere genetiske faktorer av sannsynlig betydning for sårutvikling. Metodikk for lokalisering av bakteriene i infiserte vev vil også bli utviklet.