Styreleder Paul Birger Torgnes under generalforsamlingen i Bodø. Foto: Sjømat Norge.

Paul Birger Torgnes gjenvalgt som styreleder i Sjømat Norge

Paul Birger er gjenvalgt som styreleder i Sjømat Norge. Guri Lerøy Riple og Tor Anders Elvegård er nye representanter inn i styret.

Publisert Sist oppdatert

- Jeg vil takke for tilliten og takke for innsatsen til Atle Eide og Odd Strøm som går ut av styret. Jeg er veldig motivert for den kommende perioden, og gleder meg over alle mulighetene vi har i sjømatnæringen for å gjøre en forskjell. Det er et urolig verdensbilde vi står overfor, men ser at sjømatnæringen står sterkt i krevende tider. Det skal vi fortsette med, og vi skal også jobbe hardt for å ta ytterligere tak for å at sjømatnæringen skal bli den vinnernæringen både når det gjelder sjømat som samfunnsaktør og for å lede an i det grønne skiftet, sier Paul Birger Torgnes, styreleder i Sjømat Norge.

Det kom frem på Sjømat Norges generalforsamling i Bodø.

Etter at de to foregående generalforsamlingene har blitt gjennomført digitalt grunnet pandemien. Generalforsamlingen foregikk uten dramatikk under ordfører Carl-Erik Arnesens kyndige ledelse.  

- Året som har gått er preget av pandemien, vi har vært tett koblet på myndighetene og departementet på forsyningsleddet. Sjømatnæringen har blitt definert som samfunnskritisk funksjon, det at vi har vært det har gjort det lettere for oss å holde driften i gang, sier Geir Ove Ystmark, administrerende direktør i Sjømat Norge i en pressemelding. 

Myndighetene har sett at sjømatnæringen har gjort en god innsats, fornøyd med industriens arbeid og Sjømat Norges innsats for å holde smittetrykket nede, orienterte Ystmark under møtet.

Sjømat Norge har økt antall medlemsbedrifter fra 491 i 2016 til mer enn 800 i 2021.

Følgende personer er valgt inn Sjømat Norges styre og bransjegrupper:

Faste styrerepresentanter:

Paul Birger Torgnes, Campus BLÅ Norsk Havbrukssenter AS (2021) – gjenvalg
Inger-Marie Sperre, Brødrene Sperre AS (2021) – gjenvalg
Tor Anders Elvegård, Nordlaks Oppdrett AS – nyvalg
Line Ellingsen, Ellingsen Seafood AS (2021) – gjenvalg
Guri Lerøy Riple, Marine Constructions AS – nyvalg
Kristine Hartmann, Salmar Aker Ocean AS (2020) – gjenvalg
Øyvind Oaland, Mowi ASA (2021) – gjenvalg
Stig Nilsen, Lerøy Seafood Group ASA (2017) – gjenvalg
Rita Karlsen, Brødrene Karlsen AS (2021) – gjenvalg
Gunnar Haagensen, Jangaard Export AS (2021) – gjenvalg

Atle Eide og Odd Lorentz Strøm har begge ønsket å ikke stille til gjenvalg.

Personlige vararepresentanter:

Marianne Bendiksen, Northern Lights Salmon AS – vara for Paul Birger Torgnes – nyvalg
Terje Kjølsøy, Aalesundfisk AS – vara for Inger-Marie Sperre – gjenvalg
Nina Møgster, Lerøy Vest AS – vara for Tor Anders Elvegård – nyvalg
Sigvald Rist, Insula AS – vara for Line Ellingsen – nyvalg
Henrik Hareide, Stim AS – vara for Guri Lerøy Riple – nyvalg
Ole Olsen, Sufi AS – vara for Kristine Hartmann – nyvalg
Ove Løfsnæs, AQS AS – vara for Øyvind Oaland – gjenvalg
Vibecke Bondø, SalmoNor AS – vara for Stig Nilsen – gjenvalg
Tone Rasmussen, Sea Eco AS vara for Rita Karlsen – gjenvalg
Svein Ruud, Norway King Crab AS – vara for Gunnar Haagensen – nyvalg

Paul Birger Torgnes er valgt som leder, Inger-Marie Sperre som 1. nestleder og Tor Anders Elvegård som 2. nestleder.

Ordfører og varaordfører

Carl-Erik Arnesen, Polarfeed AS, gjenvalgt som ordfører og Tore Remman, C-Feed AS gjenvalgt som varaordfører.

Bransjegruppe havbruk:

Hildegunn Fure Osmundsvåg, Star Seafood AS – nyvalg
Vibecke Bondø, SalmoNor AS – gjenvalg 
Tor Eirik Homme, Grieg Seafood ASA – gjenvalg
Elin Tveit Sveen, Marø Havbruk AS – gjenvalg
Håvard Jørgensen, Biomar AS – nyvalg
Roar Paulsen, MOWI ASA – gjenvalg
Trude Olafsen, AKVA Group ASA – nyvalg
Tor Anders Elvegård, Nordlaks Oppdrett AS (Havbruk nord) – gjenvalg
Alf Jostein Skjærvik, Salmar Farming AS (Havbruk midt) – gjenvalg
Geir Magne Knutsen, Bremnes Seashore AS (Havbruk vest) – gjenvalg
Hanne Lundberg, Gratanglaks AS – nyvalg
Henrik Hareide, Stim AS – nyvalg

Tor Anders Elvegård valgt som ny leder og Vibecke Bondø gjenvalgt som nestleder.

Bransjegruppe industri og handel: 

Inger-Marie Sperre, Brødrene Sperre AS – gjenvalg
Ingvild Dahlen, Lerøy Norway Seafoods AS – gjenvalg
Morten Hyldborg Jensen, Insula AS – gjenvalg
Silje Remøy, Hordafôr/Pelagia AS – nyvalg
Rita Karlsen, Brødrene Karlsen AS – gjenvalg
Bjørn Ronald Olsen, Storbukt Fiskeindustri AS – gjenvalg
Hans Peter Koppernæs d.y., Triplenine Vedde AS – gjenvalg
Knut Helge Vestre, Coldwater Prawns Production AS – gjenvalg
Ole Johnny Nilsen, JM Nilsen Fisk AS – gjenvalg
Geir Sperre, Nils Sperre AS – gjenvalg
Ole Olsen, Sufi AS – gjenvalg
Mathias Hansen, Sommarøy Fisk AS – nyvalg

Inger-Marie Sperre gjenvalgt som leder og Ingvild Dahlen gjenvalgt som nestleder.