Fiskedisk illustrasjons. Foto: Norges Sjømatråd.

Rekordsterkt første halvår for sjømateksporten

Aldri før har Norge eksportert sjømat for større verdier enn i første halvår av 2017. Økningen skyldes i hovedsak rekordhøye laksepriser, men også kraftig volumvekst i eksporten til USA og asiatiske markeder.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Norge eksporterte 1,3 millioner tonn sjømat til en verdi av 46,3 milliarder kroner i første halvår 2017. Det er en økning i volum på 4 prosent og en verdiøkning på 3,7 milliarder kroner, eller 9 prosent, sammenlignet med første halvår i fjor.

- Første halvår er preget av rekordhøye priser for laks. Fortsatt økning i etterspørselen i kombinasjon med redusert tilbud av laks globalt er årsaken til prisveksten, sier analytiker Paul T. Aandahl i Norges sjømatråd i en pressemelding.

- Eksporten av fersk torsk viser sterk vekst, noe som delvis skyldes uvanlige store fersk-landinger utenfor hovedsesongen, men små størrelser på fisken har ført til at gjennomsnittsprisen er redusert sammenlignet med i fjor, legger han til.

I juni ble det eksportert 166 000 tonn sjømat til en verdi av 7,6 milliarder kroner. Volum falt med 7 prosent, mens verdiveksten var på 471 millioner kroner, eller 7 prosent, sammenlignet med juni i fjor.

Laks øker i verdi på stabilt volum

Det ble eksportert 451 000 tonn laks til en verdi av 31,5 milliarder kroner i første halvår 2017. Volumet er på samme nivå som første halvår i fjor, mens det er en økning i verdi på 13 prosent, eller 3,7 milliarder kroner, sammenlignet med første halvår i 2017. De landene som kjøpte mest norsk laks i første halvår var Polen, Frankrike og USA.

I juni måned ble det eksportert 74 000 tonn laks til en verdi av 5,4 milliarder kroner. Det er en svak økning i volum, mens verdien økte med 479 millioner kroner, eller 10 prosent, fra juni i fjor. Gjennomsnittsprisen for hel, fersk norsk laks var i juni måned 68,80 kroner per kilo, mot 65,36 kroner i juni i fjor.

Les detaljert melding om laks- og ørreteksporten i første halvår 2017.

Kraftig fall i ørreteksporten

Norge eksporterte 16 600 tonn ørret til en verdi av 1,3 milliarder kroner i første halvår. Det er en nedgang i volum på 56 prosent mens verdien falt med 596 millioner kroner, eller 31 prosent, fra første halvår i fjor. De største kjøpere av ørret fra Norge i første halvår var Japan, USA og Hviterussland.

Det ble eksportert 2 800 tonn ørret for 230 millioner kroner i juni. Det er en nedgang i volum på 54 prosent mens verdien falt med 115 millioner kroner, eller 33 prosent, sammenlignet med juni i fjor.