Oversiktsbilde av Sævareid Fiskeanlegg. På dette anlegget fikk de på plass en ny RAS-hall i 2017. Foto: Knut Revne.
Oversiktsbilde av Sævareid Fiskeanlegg. På dette anlegget fikk de på plass en ny RAS-hall i 2017. Foto: Knut Revne.

Oppgradering av anlegget gav gode resultater

Sævareid Fiskeanlegg økte resultatet i fjoråret. Selskapet melder om god erfaring med slambehandling og lite sykdom.

Publisert

Sævareid Fiskeanlegg produserer lakseyngel og smolt i sitt produksjonsanlegg i Fusa.

I 2018 hadde selskapet en omsetning på 146 millioner mot 127 millioner i 2017. De hadde et resultat før skatt i fjoråret på 17 millioner mot 12 millioner i 2017.

Samlet sett satt de i 2018 igjen med et overskudd på 14 millioner kroner, mot 10 millioner året før.

Ingen sykdom og lite utslipp

Selskapet skriver i årsberetningen sin at slamoppsamlingsanlegget er oppgradert i 2018, og at det fungerer godt og bidrar til betydelig reduksjon i utslipp av biologisk materiale fra driften. All dødfisken deres ensileres på anlegget og leveres til godkjent mottaker. Sævareid deltar også i flere FoU-prosjekter knyttet til produksjon og slambehandling.

Nøkkeltall for 2018 og 2017.
Nøkkeltall for 2018 og 2017.

Sævareid Fiskeanlegg hadde ingen rømming av fisk i 2018, og de har i dag ingen sykdomsdiagnoser på anlegget.

Oppgraderer anlegget

Selskapet investerer ifølge årsberetningen jevnlig i oppgradering av anlegget. Dette skal sikre tilstrekkelig produksjonskapasitet, god fiskehelse, fiskevelferd og gi kontroll i produksjonen. Sævareid Fiskeanlegg er også Global Gap godkjent.

Styret har ifølge årsregnskapet satt av 1,4 millioner kroner til utbytte.