Fra gullapp-seanse i 2015.
Fra gullapp-seanse i 2015.

Reiser flere spørsmål rundt næringens forutsigbarhet

TEKMAR, blir om to uker arrangert for 14 år på rad i Trondheim. Allerede nå er det over 340 påmeldte ifølge arrangøren.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

I år samles deltagerne under hoved-fanen "Stopp opp!  Kan bedre teknologi øke presisjon og sikre forutsigbarhet for laksevekst?".

Bakteppet for TEKMAR 2016 er at det i skinnet av gode laksepriser, er truende skyer i horisonten. Konferansen reiser spørsmålet om det er en ubalanse mellom laksenæringens evne til å "levere" forutsigbarhet, og det som etterspørres av myndighetene for å få lov til å vokse videre innen lakseoppdrettet. Er det god nok presisjon i det næringen holder på med? Er det behov for å heve presisjonen? Hvordan skal næringen dokumentere at den har kontroll?  Hvilke innovasjoner kan bidra til å sikre at næringen kan "love" forutsigbarhet, og som dermed kan åpne for ny laksevekst? Har vi f.eks. god nok teknologi til å håndtere de utfordringer som er på lakselusfronten i samsvar med det som kan forventes av en næring som driver matproduksjon? Eller er det behov for bedre løsninger for å kunne drive produksjon med presisjon som øker næringens forutsigbarhet?

Konferansen blir åpnet av Statssekretær Roy Angelvik, Nærings- og fiskeridepartementet, og det blir spennende å høre de seneste signaler fra myndighetene, ikke minst med basis i høstens krevende lakselus kamp.

- Hvordan vil myndighetene stille krav til dokumentasjon og kontroll i produksjonen for å få vokse, det være seg i eksisterende produksjonsteknologier eller utviklingstillatelser?, spør arrangøren.

Bak konferansen står SINTEF Fiskeri og havbruk, NCE Aquaculture, Norges forskningsråd, Sjømat Norge, Norsk Industri, Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond, Norske Maritime Eksportører, samt nyetablerte NCE AQUATECH CLUSTER (tidligere akvARENA). Mer informasjon om TEKMAR finnes på www.tekmar.no. Allerede nå er det over 340 påmeldte.