Illustrasjonsfoto av nyutsatt settefisk. Foto: Mattilsynet.

Programmet for TEKSET 2020 er klart

- Det er allerede 180 påmeldte på Tekset, forteller senior forretningsutvikler i Sintef Øyvind Hilmarsen til Kyst.no. I år blir det også en egen sesjon i programmet om bruk av næringsstoffer fra oppdrett.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Neste år arrangeres TEKSET 11.-12. februar i Trondheim, det blir syvende år på rad. Konferansen har hovedfokus på å drøfte utfordringer, og fremtidens løsninger relatert til teknologi og drift/operasjon i den norske settefisknæringen.

Ettertraktet konferanse

- Vi åpnet påmelding for tre-fire uker siden og det er allerede 180 påmeldte. Det er en veldig ettertraktet konferanse, sier senior forretningsutvikler i Sintef Øyvind Hilmarsen til Kyst.no. 

Til sammen er det kapasitet til 360 deltakere på konferansen. 

Årets tittel for konferansen er: “Er norsk settefiskproduksjon så god som vi tror?” Her blir det tatt opp temaer som fiskevelferd, kompetanse, vannkvalitet, energi, smoltifisering og utnyttelse av næringsstoffer fra oppdrett.

Se hele programmet her. 

Fiskevelferd og prod.status

På dag 1 blir det innlegg som tar for seg fiskevelferd og status på norsk settefiskproduksjon.

- Vi får presentert hvordan energiforbruket på nye RAS-anlegg faktisk er, og hva som kan gjøres for å redusere dette gjennom god design og tekniske løsninger. Behovet for kompetanse er stort og det er behov for å rekruttere kompetanse på anleggene i distriktene, og dette vil bli belyst gjennom to innlegg. Videre er vannkvalitet av avgjørende betydning for god settefisk og hvilke nivåer av CO2 som er forsvarlig vil bli behørig belyst, samtidig som drift av biologiske filter på biologiens premisser vil bli tatt opp. I tillegg er det mye snakk om digitalisering av sjømatproduksjonen, men lite har vært gjort på settefisksiden, hva skjer egentlig her? skriver Tekset i en pressemelding. 

Bruk av næringsstoffer

På dag 2 vil fokuset bli rettet mot ny teknologi, offentlige krav, smoltifisering og nye produksjoner basert på næringsstoffer fra oppdrett.

Det blir presentert undersøkelser av utslippstillatelser for landbasert oppdrett og geografisk ulikhet, brukstillatelsen som forsvant og veilederen som er kommet, risikofaktorer i store industribygg. Foredragsholdere skal prøve å svare på en rekke spørsmål som:

  • Kan vi endelig kvitte oss med tidkrevende avløpsmålinger for å dokumentere utslippene?
  • Smoltifisering er en av nøklene til gode prestasjoner i sjø, men er dagens smolt en ekte smolt?
  • Hva kan genetikken bidra med for laks i RAS?

- Vi har en egen sesjon til slutt på det om å bruke næringsstoffer fra oppdrett både organismematerialer og næringsrester til ny bioproduksjon som nå er i full fart å ta av i Europa og verden, legger Hilmarsen til.