Yersinia ruckeri-bakterier sett i elektronmikroskop. Bakteriene er forstørret 25.000 ganger og fargelagt. Foto: Jannicke Wiik-Nielsen
Yersinia ruckeri-bakterier sett i elektronmikroskop. Bakteriene er forstørret 25.000 ganger og fargelagt. Foto: Jannicke Wiik-Nielsen

Bakterie spres i vannet ved termisk avlusning

Fisk med symptomfri infeksjon av bakterien Yersinia ruckeri kan skille ut betydelige mengder smittestoff ved termisk avlusning. Det viser forsøk gjennomført ved Veterinærinstituttet.

Publisert

I forsøkene ble det benyttet såkalt miljø-DNA som kan påvise bakteriens DNA i vannet fisken befinner seg. Hovedhensikten var å teste om sykdomsfremkallende Y. ruckeri ligger som en ‘skjult’ infeksjon hos klinisk frisk fisk i sjøfasen, dersom disse har blitt eksponert for bakterien i ferskvannsfasen.

Mer detaljer om resultater fra forsøkene kan leses fra i en fagartikkel i Norsk Fiskeoppdrett nr 8.

Ikke påvist før behandling

Det ble ikke påvist Y. ruckeri før behandling. Bakterien ble heller ikke påvist i gruppene uten kjent yersiniose-historikk. I forsøkene ble klinisk frisk fisk fra fem uvaksinerte fiskegrupper fulgt over tid. Analysene viste at fisk med tidligere kjent eksponering for Y. ruckeri skilte ut betydelige mengder av bakterien underveis i varmtvannsbehandlingen, og mengden bakterier i vannet steg ettersom fisken ble behandlet.

–Resultatene understreker betydningen at hyppige vannskift ved håndtering av fisk, sier seniorforsker Duncan Colquhoun ved Veterinærinstituttet.

Bekreftet av laboriatorieforsøk

Det ble gjennomført laboratorieforsøk som etterlignet termisk avlusning i felt. Pre-smolt i ferskvann ble først infisert med sykdomsfremkallende Y. ruckeri via kohabitantsmitte. Overlevende fisk ble satt i sjøvann etter åtte uker, og deretter varmtvannsbehandlet fem uker etter sjøvannstilsetting. Utskillelsen av Y. ruckeri ble fulgt ved PCR-analyse gjennom hele forsøket.

På nivå med aktiv infeksjon

Mengden Y. ruckeri ble stadig mindre etter smitteeksponeringen. Etter noen uker ble ikke lenger bakterien påvist i vannet. Under varmtvannsbehandlingen økte derimot bakteriemengden i vannet til omtrent samme nivå som påvist under aktiv infeksjon. Forsøket bekrefter observasjonene fra felt som viser at Y. ruckeri-infeksjon kan ligge ‘skjult’ og at utskillelse av bakterien øker kraftig under stress og håndtering.

–Termisk behandling har en klar effekt på utskillelse av Y. ruckeri. Det bør studeres nærmere om dette også kan være tilfelle ved andre stressende behandlinger og for andre sykdomsfremkallende agens, sier Colquhoun.

Resultatene det vises til her har kommet fram gjennom følgende prosjekter:

Yersiniose i sjøen (2018-2021) er finansiert av Fiskeri- og Havbruksnæringens forskningsfinansiering.

Virulens- og molekylærbiologiske studier av Yersinia ruckeri; epidemiologi og effekt av vaksinering (2018-2021) er finansiert av Vaxxinova AS, Akvagen AS og Norges Forskningsråd.