Mekanisk avlusing illustrasjonsfoto. Foto: Linn Therese Skår Hosteland.

- Ikke unaturlig med høyere behandlingstemperatur på høsten

Kyst.no har over tid fått flere meldinger om at det har vært nødvendig å skru opp temperaturen i Thermoliceren over anbefalte verdier for å få forventet effekt av avlusingen. Steinsvik, produsenten av avluseren kan ikke bekrefte dette, da de ikke får meldinger fra brukere om hvilke temperaturer som anvendes. De sier imidlertid det ikke er unaturlig at dersom man skal oppnå samme effekt i perioder på året når sjøtemperaturene er høye, slik som på høsten, må man øke temperaturen i behandlingsvannet sammenlignet med i kaldere perioder av året.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Produsenten av den varmtvannsbaserte avluseren, kan hverken bekrefte eller avkrefte om kyst.nos tilbakemeldinger fra oppdrettere om at de i det siste har vært nødt til å skru temperaturen for å få til samme effekt som før.

- Brukerne rapporterer ikke tallene fra kjøring inn til oss, så vi har ikke oversikt over hvilke temperaturer som blir brukt, sier Tore Laastad som er salgssjef for Thermolicer i Steinsvik.

Laastad påpeker imidlertid at jo høyere temperaturen er i sjøen,  jo høyere må temperaturen i behandlingsvannet være for å få samme effekt.

- Så i høst har det nok vært brukt høyere temperaturer enn for eksempel i februar-mars, legger han til.

Tore Laastad. Foto: Steinsvik AS.

- Vil teste fiskens reaksjoner

Laastad forteller at de ikke har gjennomført følsomhetstester på lakselus for temperert vann, men vil imidlertid teste fiskens tålegrenser nærmere.

- Vi planlegger følsomhetsforsøk for å se på fiskens reaksjon på temperaturer høyere enn 34 grader, legger han til.

Les også: Frykter temperaturtolerante lakselus – like bekymringsfullt som legemiddelresistens

Salgssjefen hevder at eventuell dødelighet på fisken som har blitt rapportert i forbindelse med slik avlusning ikke kan forklares direkte med temperaturene som brukes

-  I de tilfellene det er forhøyet dødelighet er det summen av stress samt fiskens generelle helsetilstand før behandling som er årsaken, sier han.

- Bedrer slimlaget

Fisken blir utsatt for temperaturer opp til 34 grader i cirka 30 sekunder i Thermolicere, noe som Laastad sier ikke gir skade på fisken. Han viser til dokumentasjon på at laksefisk tåler denne temperaturen i opp til 30 minutter.

- Vi ser faktisk en forbedring i fiskens generelle helsetilstand som følge av maskinens påvirkning på slimlaget. I en studie gjennomført av Quantidoc, et firma som forsker på slim, ble det nylig vist at behandlingen har en øyeblikkelig positiv effekt på slimlaget og at Thermolicerbehandlingen har positiv langtidseffekt på slimlaget.

Han sier at trenging av fisk er den mest utfordrende delen av avlusingsprosessen, noe som også støttes også av funnene til Quantidoc.

- Hvilke temperaturer og retningslinjer anbefaler og har dere for behandlingen?

- Retningslinjer for bruk av maskinen finnes i vår brukermanual. Foreløpig er det forsket for lite på temperaturer høyere enn 34 grader til at vi kan si noe om det, sier han.

- Hvor flinke oppfatter du at oppdretterne er med tanke på å følge deres retningslinjer for avlusing?

- Vi opplever oppdretterne som flinke til å følge retningslinjene for bruk og som dyktige operatører av utstyret, fokuset deres er fiskehelse og så skånsom håndtering som overhodet mulig, slår Laastad fast.