Advokat Trond Hatland skal som i Sogn og Fjordane tingrett prosedere ankesaken i Gulating Lagmannsrett.
Advokat Trond Hatland skal som i Sogn og Fjordane tingrett prosedere ankesaken i Gulating Lagmannsrett.

Ankesaken: - Kan ikke bygge på tingrettens fremstilling av de faktiske forhold

Oppdretterne kommer til å fastholde for lagmannsretten at vilkårene for nedregulering ikke var oppfylt og at vedtaket bygget på det de kaller for «et sviktende faktisk grunnlag».  De mener tingretten i sin dom har begått en rekke feil og skriver at «de ankende parter kan ikke bygge på tingrettens fremstilling av de faktiske forhold».

Publisert

I sitt sluttinlegg til Gulating lagmannsrett går oppdretternes advokat Trond Hatland gjennom hvorfor de mener lagmannsretten må komme til en annen konklusjon enn tingretten. Sammen med advokatfullmektig Liv Sofie Utvær, begge fra Advokatfirmaet Thommessen AS, skal han prosedere saken i retten.

Ankesaken, der oppdretterne i PO4 søker å få Nærings- og fiskeridepartementets vedtak av 4. februar 2020 om nedjustering av tillatelseskapasitet, erklært som ikke-bindende for dem, starter i Gulating lagmannsrett mandag 31. Januar.

Oppdretterne ber også om at staten erklæres erstatningspliktig, i tillegg til det implisitt selvsagte kravet om at de tilkjennes  saksomkostninger. De ankende parter utgjør samtlige 25 havbruksbedrifter med akvakulturtillatelser til matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret i produksjonsområde 4, som strekker seg fra Nordhordland til Stadt.

Bli abonnent hos Kyst.no

For å få tilgang til dette innholdet trenger du et abonnement med Kyst.no Pluss-saker inkludert.

Bli abonnent og les denne og mange andre pluss-saker.

Kyst.no Pluss Personlig

Du får: Kyst.no Pluss-saker

199,-

per måned

KJØP

Kyst.no Pluss Årlig

Du får: Kyst.no Pluss-saker

2189,-

per år

KJØP

Kyst.no Pluss bedrift

Administrer flere abonnement på ett sted og betal med faktura.

2189,-

per år

KJØP