Håkon Tombre under rettssaken i Gulating lagmannsrett.
Håkon Tombre under rettssaken i Gulating lagmannsrett.

Oppdretterne tapte Trafikklysrettssaken

De 25 oppdrettsbedriftene i PO4 tapte ankebehandlingen av Trafikklysrettssaken, og må betale sakskostnader på 2,5 millioner kroner. 

Publisert

I tolv dager til ende ble det i januar/februar i år argumentert og bevisført rundt gyldigheten av nedtrekket i MTB som oppdretterne i PO4 ble påført av staten.

I dag kom den ferske dommen der det fremkommer at staten også har vunnet frem i Gulating lagmannsrett under ankebehandlingen.

- Lagmannsrettens resultat innebærer at ankemotparten har vunnet saken fullstendig og har krav på full erstatning for sine sakskostnader for lagmannsretten, heter det i dommen.

Retten dømmer også oppdretterne til å betale saksomkostninger på til sammen 2 528 759 kroner.

- Anken blir etter dette å forkaste. Dommen er enstemmig på alle punkter, skriver lagmannsretten videre.

Les alt om Trafikklysrettsaken på Kyst.no her.

Rokker ikke ved vurderingen

Dommerne under ankesaken hørte tålmodig på innkalte sakkyndige vitner og andre ekspertvitner som la ut om kopepodittenes levetid ved ulike temperaturer, til hvilke statistiske modeller man mente var best ved utregning av signifikanser i lusemodellene. Tung, tung juss ble også servert.

Even Søfteland, talsmann for oppdrettsbedriftene, sier til Kyst.no at de vil vurdere en anke innen rimelig tid. Skjermdump fra Gulating lagmannsrett.
Even Søfteland, talsmann for oppdrettsbedriftene, sier til Kyst.no at de vil vurdere en anke innen rimelig tid. Skjermdump fra Gulating lagmannsrett.

Lagmannsretten konkluderer blant annet i dommen at det ikke har fremkommet noe under bevisførselen som på avgjørende måte rokker ved ekspertgruppens faglige vurdering hva angår dødelighetsgrensen.

Dommen lot lenge vente på seg, og ble ikke avsagt innen lovens frist. Grunnen for dette skriver lagmannsretten blant annet er sakens omfang. 

Ikke grunnlovsstridig

Lagmannsretten skriver i dommen at de også er enig med tingretten i at Grunnloven § 105 ikke kommer til anvendelse i denne saken.

Lagmannsretten ser det uansett slik at inngrepet ut fra en helhetsvurdering ikke fremstår som sterkt urimelig.

Det var heftige diskusjoner i ankebehandlingen av Trafikklysrettssaken i Gulating lagmannsrett.
Det var heftige diskusjoner i ankebehandlingen av Trafikklysrettssaken i Gulating lagmannsrett.

Resultatet de har kommet frem til er at det foreligger en gyldig vedtatt forskrift.

- De ankende parters anførsel om erstatningsansvar uavhengig av gyldighetsspørsmålet kan etter lagmannsrettens syn ikke føre frem, konkluderer de.

Oppdretterne i PO4 saksøkte opprinnelig staten for å få omgjort det røde trafikklyset som ble satt over produksjonsområdet og medførte at de må redusere MTB-en med 6 %. Dommen fra Sogn og Fjordane Tingrett frifant staten fullstendig i søksmålet.

- Går grundig gjennom dommen

Even Søfteland er talsmann for de 25 oppdretterne som gikk til ankesak mot staten.

Han forteller til Kyst.no at de ikke har fått tid til å gå gjennom dommen, men påpeker at advokatene nå vil gå grundig gjennom den.

Søfteland mener det er viktig å se om dommen reflekterer begge sider i saken, og understreker at de vil vurdere en anke innen rimelig tid.

- Saken er svært kompleks og det gjør det ekstra utfordrende, sier han avslutningsvis.

- Trafikklyssystemet står seg

- Jeg er fornøyd med at staten har vunnet fram med sitt syn, dersom utfallet hadde blitt et annet ville det kunne påvirket mulighetene for vekst. Dette er en viktig bekreftelse på at Trafikklyssystemet står seg. Regjeringen vil legge til rette for videre vekst for å skape flere arbeidsplasser, men det må skje på en bærekraftig måte, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

- Dommen er omfattende, og vi vil nå gå grundig igjennom denne, sier Skjæran videre.