Dommen fra Sogn og Fjordane Tingrett frifant staten fullstendig i søksmålet. Nå skal Gulating lagmannsrett behandle anken. Foto: Reinhardheydt/Wikipedia
Dommen fra Sogn og Fjordane Tingrett frifant staten fullstendig i søksmålet. Nå skal Gulating lagmannsrett behandle anken. Foto: Reinhardheydt/Wikipedia

Trafikklysdommen: Anken er levert

Oppdretterene i PO4 tapte mot staten i i tingretten. Nå skal Gulating lagmannsrett vurdere saken på nytt.   

Publisert

Oppdretterne i PO¤ saksøkte staten for å få omgjort det røde trafikklyset som ble satt over produksjonsområdet og medførte at de må redusere MTB-en med 6 %.

Saken i Sogn og Fjordane tingrett gikk over to uker i februar, der oppdretternes advokater boret i alt fra faktagrunnlaget for avgjørelsen, via manglende høring av vedtaket til at det hele var grunnlovsstridig og i strid med den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK) fordi man mente vedtaket ville få tilbakevirkende kraft.

Dommeren hørte tålmodig på innkalte sakkyndige vitner og andre ekspertvitner som la ut om kopepodittenes levetid ved ulike temperaturer, til hvilke statistiske modeller man mente var best ved utregning av signifikanser i lusemodellene. Tung, tung juss ble også servert.

Men konklusjonen til dommeren ble at «Staten ved Nærings- og fiskeridepartementet vert frifunnen.»

https://www.kyst.no/article/oppdretterne-tapte-over-staten/

Retten dømte også oppdretterne til å betale saksomkostninger på til sammen 1 779 027 kr.

Dette har imidlertid ikke skremt oppdretterne fra å be sine advokater gå løs på materien i en ny runde, en rettsinstans opp. I dag ble anken sendt. 

- Saken handler om myndighetsutøvelse i form av et inngripende vedtak med store konsekvenser. Det sentrale spørsmålet er fortsatt om Nærings- og fiskeridepartementet oppfylte vilkårene i lov og forskrift, og dermed hadde adgang til å vedta nedregulering av maksimalt tillatt biomasse (MTB) i PO4, sier Even Søfteland i PO3/4 Kunnskaps-inkubator.

Havbruksbedriftene fastholder at Nærings- og fiskeridepartementet manglet faktisk og rettslig grunnlag for å treffe vedtak 4. februar 2020 om nedregulering av MTB.

- Det er brukt store ressurser på effektiv lusebekjempelse i PO4, de fastsatte lusegrensene er overholdt med god margin og villaksbestandene i Vestland fylke har også vært økende det siste tiåret. Det er beklagelig at tingretten unnlot å foreta en nærmere vurdering av om det faktisk var grunnlag for inngrepet. Havbruksbedriftene legger til grunn at lagmannsretten vil utøve reell kontroll med departementets myndighetsutøv-else, i tråd med grunnleggende krav til rettssikkerhet, sier advokat Trond Hatland i Thommessen, som fører saken for havbruksbedriftene.

De 25 matfiskprodusentene har hele tiden understreket at de støtter en miljøregulering. Det havbruksbedriftene krever, er at trafikklyssystemet anvendes i tråd med Stortingets forutsetninger og at inngripende vedtak bygger på et etablert faktisk grunnlag og en forsvarlig saksbehandling.

- At myndighetene overholder vilkår i lov og forskrift, har en forsvarlig saksbehandling, og sørger for å etablere et godt faktisk grunnlag før det treffes inngripende vedtak, angår egentlig oss alle. Saken har dermed rekkevidde langt utover havbruksbedriftene i PO4, sier Søfteland.

Les alle sakene om trafikklysrettssaken her