Med lite lus og få avlusninger kan man få lov å vokse.  47 av 66 søkere fikk medhold.
Med lite lus og få avlusninger kan man få lov å vokse. 47 av 66 søkere fikk medhold.

Sjekk hvem som får unntak fra nedtrekk

På tross av at et produksjonsområdet må gjennomføre nedtrekk kan oppdrettslokaliteter som oppfyller strenge vilkår til lave nivåer av lakselus og lite bruk av legemiddelbehandlinger mot lakselus, kvalifisere for unntak fra nedtrekk. Her kan du se hvilke Mattilsynet har godkjent – og ikke.

Publisert

Mattilsynet mottok 66 mottatte søknader i forbindelse med innsending av dokumentasjon om unntaksvekst for oppdrettsanlegg. 47 av søknadene oppfylte kriteriene, mens 9 gjorde det ikke og fikk avslag. 10 søknader ble avvist fordi de kom inn etter søknadsfristen. Mattisynet påpeker at avslag kan påklages.

21 selskaper sendte dokumentasjon for 49 lokaliteter. Enkelte av lokalitetene inngår i flere av søknadene.

Her er alle vedtakene og avvisningene:

Søker

Lokalitet

Prod.område

Resulat

Saksnr

Fjelberg Fjordbruk AS

Bryggelandsholmane

3

Vedtak

2021/43579

Lingalaks AS

Bergadalen

3

Vedtak

2021/45898

Lingalaks AS

Djupevik

3

Vedtak

2021/45410

Lingalaks AS

Lingaholmane

3

Avvisning

2021/46550

Lingalaks AS

Ljonesbjørgene          

3

Vedtak

2021/46554

Lingalaks AS

Saltkjelen I

3

Vedtak

2021/46115

Lingalaks AS

Tveitnes

3

Vedtak

2021/46560

Bolaks AS

Fusavika, Altaneset, Skavhella, Djupedalen, Oterstegdalen

3

Avvisning

2021/63621 

Varde Fiskeoppdrett AS

Dalsvåg NV

3

Avvisning

2021/48093 

Quatro Laks AS

Nygård

3

Vedtak

2021/47846

Quatro Laks AS

Sagvik

3

Vedtak

2021/48028

Quatro Laks AS

Skåtholmen

3

Vedtak

2021/47837

Quatro Laks AS

Teigland I

3

Vedtak

2021/47814

Tombre Fiskeanlegg AS

Dysvik

3

Vedtak

2021/47803

Tombre Fiskeanlegg AS

Nygård

3

Vedtak

2021/47844

Tombre Fiskeanlegg AS

Sagvik

3

Vedtak

2021/47798

Tombre Fiskeanlegg AS

Skåtholmen

3

Vedtak

2021/47826

Tombre Fiskeanlegg AS

Teigland I

3

Vedtak

2021/47808

Tombre Fiskeanlegg AS

Dalsvåg NV

3

Avvisning

2021/48089

Varde Fiskeoppdrett AS

Dalsvåg NV

3

Avvisning

2021/48093

Eide Fjordbruk AS

Brandaskuta

3

Vedtak

2021/46586

Eide Fjordbruk AS

Hisdalen

3

Vedtak

2021/46610

Eide Fjordbruk AS

Hondskår

3

Vedtak

2021/46669

Eide Fjordbruk AS

Hågardsneset

3

Vedtak

2021/46681

E.Karstensen Fiskeoppdrett AS

Grunnsøya

4

Vedtak

2021/43365

E.Karstensen Fiskeoppdrett AS

Langeråa

4

Vedtak

2021/43337

E.Karstensen Fiskeoppdrett AS

Marøytåa

4

Vedtak

2021/43348

Eide Fjordbruk AS

Eikebæråne

4

Vedtak

2021/46589

Eide Fjordbruk AS

Fyllingsnes S

4

Vedtak

2021/46604

Eide Fjordbruk AS

Langøy

4

Vedtak

2021/46688

Eide Fjordbruk AS

Ospeneset

4

Vedtak

2021/46691

Fjord Drift AS      

Grisholmsundet

4

Vedtak

2021/47775

Fjord Drift AS

Moldøyosen

4

Vedtak

2021/47769

Fjord Drift AS

Litletveitholane

4

Vedtak

2021/47756

Lingalaks AS

Toska S

4

Vedtak

2021/46123

Marø Havbruk AS

Grunnsøya

4

Vedtak

2021/43372

Marø Havbruk AS

Langeråa

4

Vedtak

2021/43340

Marø Havbruk AS

Marøytåa

4

Vedtak

2021/43356

Tombre Fiskeanlegg AS

Djupeleget

4

Vedtak

2021/47791

Nekton Havbruk AS

Svanøya

6

Vedtak

2021/45408

AS Aqua

Mulingen

7

Avslag

2021/48473

AS Aqua

Oksbåsen

7

Avslag

 2021/48455

AS Aqua

Tosen

7

Vedtak

2021/48058

Campus Blå Norsk Havbrukssenter

Mulingen

7

Avslag

2021/48472

Campus Blå Norsk Havbrukssenter

Oksbåsen

7

Avslag

2021/48461

Campus Blå Norsk Havbrukssenter

Tosen

7

Vedtak

 2021/48439

Emilsen Fisk AS

Storbukta

7

Avslag

2021/48022

Emilsen Fisk AS

Oksbåsen

7

Avslag

2021/48459

Emilsen Fisk AS

Tosen

7

Vedtak

42021/48448

Sinkaberg Hansen AS

Mulingen

7

Avslag

2021/99112

Sinkaberg Hansen AS

Oksbåsen

7

Avslag

2021/48452

Sinkaberg Hansen AS

Tosen

7

Vedtak

42021/48070

Lovundlaks AS

Grasholman

8

Vedtak

2021/45846

Lovundlaks AS

Store Bukkøy N

8

Vedtak

2021/45846

Lovundlaks AS/ Selsøyvik Havbruk

Vardskjæret Sør

8

Vedtak

2021/99823

2021/45846 

Wenberg Fiskeoppdrett AS

Øksengård

8

Avvisning

2021/67172 

Cermaq Norway AS

Hammer

9

Vedtak

2021/47912

Cermaq Norway AS

Horsvågen

9

Avslag

2021/47927

Sjurelv Fiskeoppdrett AS

Rogndalen

11

Avslag

2021/48887

Cermaq Norway AS

Ytre Koven

12

Vedtak

2021/48479

SalMar Farming AS

Kvitelv

12

Vedtak

2021/46962

SalMar Farming AS

Øyra

12

Vedtak

2021/46975

SalMar Farming AS

Veidnes

13

Avvisning

2021/46969