Det ble omsatt rundt 25 millioner flere flerkomponentvaksiner i 2018 sammenliknet med 2017. Foto: MSD Animal Health
Det ble omsatt rundt 25 millioner flere flerkomponentvaksiner i 2018 sammenliknet med 2017. Foto: MSD Animal Health

352 millioner vaksinedoser solgt i 2018

I 2018 ble det omsatt 352 millioner doser flerkomponentvaksine i Norge, rundt 25 millioner flere enn i 2017. PD-vaksineringen var stabilt året under ett.

Publisert

Salget i desember var sterkt med 14,8 millioner doser omsatt, mot 8,4 millioner i desember 2017. Man må tilbake til 2015 sist desembersalget var så sterkt.  

Summerer man opp 2018, ser man at de sterkeste månedene sammenlignet mot 2017 var januar, mai, juni og desember. I alle disse månedene ble det solgt mer enn 6 millioner flere vaksinedoser sammenlignet mot samme måned i 2017.

- Setter vi disse tallene sammen med tallene for utsett av smolt (opp til 250 gram) fra Fiskeridirektoratet, ser vi at statistikkene stemmer godt overens. Både mars, juli og august i 2018 hadde gode utsettstall sammenlignet med tilsvarende måneder i 2017 og 2016, kommenterer Ingebjørg Sævareid, technical manager i MSD Animal Health.

Hun forteller at siden flere resirkuleringsanlegg greier å holde gode temperaturer også på vinterhalvåret, kan immuniseringsperioden på vinteren kortes kraftig ned.

- Greier man for eksempel å holde 8 grader i vannet vinteren gjennom, kan en regne 65 dager for å oppnå anbefalt døgngradstemperatur på 520 døgngrader. En fisk som da vaksineres i januar, vil ha kunne oppnådd døgngradene sine og sjøsettes i mars, sier Sævareid.

ILA-vaksine i tillegg

Farmastat leverer hver måned statistikk over legemidler som er solgt til sluttbruker. Denne baserer seg på innrapporterte tall fra grossister.

Med flerkomponentvaksine menes registrerte vaksiner som rapporteres i Farmastat og som inneholder beskyttelse mot de fire standard bakteriesykdommene furunkulose, vibriose, kaldtvannsvibriose og vintersår, samt mot virussykdommen IPN. Multivaksinen kan også inneholde komponent mot pancreas disease (PD).

Salget av multikomponentvaksiner med ILA kommer i tillegg til statistikken beskrevet ovenfor.

PD-vaksinering stabilt med fjoråret

Vaksinering mot PD kan gis gjennom flerkomponentvaksine eller som en separat vaksine. Desember 2018 endte med det høyeste salget av PD-vaksiner for denne måneden noen gang med hele 7,1 millioner doser solgt.

- Tradisjonelt har det blitt solgt rundt to til tre millioner vaksinedoser med PD i desember, og vi skal helt tilbake til 2013 da vi så omsetningstall i nærheten av årets desember. Den gangen gikk det ut 5,9 millioner PD-doser i desember, forteller Sævareid.

For året som helhet endte omsetningen ganske likt med fjoråret - 129 millioner solgte PD-vaksinedoser i 2018 mot 128 millioner i 2017.

- Sammenfatter vi dette med utsettstatistikken til Fiskeridirektoratet, ser vi at det ble satt ut 133 millioner laks i områdene Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland og Agder. Selv om ikke det blir helt riktig, blant annet fordi fisk satt ut i januar i 2018 ble vaksinert på høsten 2017, og fisk vaksinert høst 2018 skal sjøsettes nå på nyåret, kan vi i grove trekk si at mesteparten av fisken i disse områdene er vaksinert mot PD, sier Ingebjørg Sævareid.

Man vet at det også vaksineres noe fisk mot PD i Trøndelag, men ikke nøyaktig tall. Hovedtyngden av vaksinering mot PD ligger fremdeles i SAV3-området sør for Hustadvika.