Totalt salg av vaksiner til laks i 2019 ble 397 millioner doser sammenlignet med 369 millioner doser i 2018.  Illustrasjonsfoto: Pharmaq.
Totalt salg av vaksiner til laks i 2019 ble 397 millioner doser sammenlignet med 369 millioner doser i 2018. Illustrasjonsfoto: Pharmaq.

Økning i vaksinesalget i 2019

Det ble vaksinert ca 8 % flere laks i 2019 enn året før, viser statistikk formidlet av Pharmaq.

Publisert

Vaksineomsetningen til laks i desember ble 8,1 millioner doser til laks sammenlignet med 14,9 millioner doser i desember 2018.

Totalt salg av vaksiner til laks i 2019 ble 397 millioner doser sammenlignet med 369 millioner doser i 2018. Dette representerer en økning på 7,5 % i antall vaksinerte fisk i 2019.

Pharmaq understreker at her er ikke enkeltvaksiner mot PD tatt med, da disse vaksinene kombineres med andre flerkompontent vaksiner.

I desember ble det omsatt 6,1 millioner doser med PD-vaksiner, hvorav 3,3 millioner doser som 1-komponent PD-vaksiner.

Færre PD- og mer ILA-vaksiner

Totalt er det solgt 126,6 millioner doser PD-vaksiner i 2019 sammenlignet med 137,2 millioner doser i 2018.

 I 2019 ble det totalt solgt 11,5 millioner doser av en 7-komponent ILA- vaksine sammenlignet med 6,6 millioner doser i 2018.

Ørret

Det ble solgt 0,3 millioner vaksinedoser til ørret i desember måned sammenlignet med 1,7 millioner doser i desember 2018.

Totalt salg av vaksiner til ørret i 2019 endte på 16,2 millioner doser sammenlignet med 23,5 millioner doser i 2018.